Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7

  Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.    Abowiem, którym byście sądem sądzili, sądzeni będziecie; i którą miarą mierzyć będziecie, odmierzą wam.    A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a tramu w oku twoim nie widzisz?    Abo jako mówisz bratu twemu: Dopuść, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto tram jest w oku twoim?    Obłudniku, wyrzuć pierwej tram z oka twego, a tedy przejźrzysz, abyś wyrzucił źdźbło z oka brata twego.    Nie dawajcie psom świętego ani miećcie pereł waszych przed wieprze, by ich snadź nie podeptali nogami swemi i obróciwszy się, aby was nie roztargali.    Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a najdziecie, kołaccie, a będzie wam otworzono.    Abowiem wszelki, który prosi, bierze, a kto szuka, najduje, a kołacącemu będzie otworzono.    Abo któryż z was jest człowiek, którego jeśliby prosił syn jego o chleb, izali mu poda kamień?    Abo jeśliby prosił o rybę, izali mu poda węża?    Jeśli wy tedy, będąc złymi, umiecie datki dobre dawać synom waszym, jakoż więcej Ociec wasz, który jest w niebiesiech, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą?    Wszytko tedy cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie: boć ten jest zakon i Prorocy.    Wchodźcie przez ciasną bramę, abowiem szeroka brama i przestrona jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nię wchodzą.    Jakoż ciasna brama i wąska jest droga, która wiedzie do żywota, a mało ich jest, którzy ją najdują!    Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni.    Z owoców ich poznacie je. Izali zbierają z ciernia jagody winne abo z ostu figi?    Tak wszelkie drzewo dobre, owoce dobre rodzi, a złe drzewo, owoce złe rodzi.    Nie może drzewo dobre, owoców złych rodzić ani drzewo złe, owoców dobrych rodzić.    Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.    A przeto z owoców ich poznacie je.    Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnidzie do królestwa niebieskiego: ale który czyni wolą Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wnidzie do królestwa niebieskiego.    Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie, izaliśmy w imię twoje nie prorokowali i w imię twe czartów nie wyganiali, i w imię twe wiele cudów nie czynili?    A tedy wyznam im, żem was nigdy nie znał: Odstąpcie ode mnie, którzy nieprawość czynicie!    Wszelki tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, będzie przypodobany mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce.    I spadł deszcz, i przyszły rzeki i wiały wiatry, i uderzyły na on dom, a nie upadł, bo był na opoce ugruntowany.    A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, będzie podobny mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.    I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, i uderzyły na on dom, i upadł, i był upadek jego wielki.    I zstało się, gdy dokończył Jezus tych słów, zdumiewały się rzesze nad nauką jego.    Abowiem je uczył jako władzą mający, a nie jako Doktorowie ich i Faryzeuszowie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible