Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Habakuka
(Αββακούμ)

Rozdział 2


τῆς
tes
φυλακῆς
fylakes
μου
mu
στήσομαι
stesomai
καὶ
kai
ἐπιβήσομαι
epibesomai
ἐπὶ
epi
πέτραν
petran
καὶ
kai

V-FAI-1S
ἀποσκοπεύσω
aposkopeuso
τοῦ
tu
ἰδεῖν
idein
τί
ti
λαλήσει
lalesei
ἐν
en
ἐμοὶ
emoi
καὶ
kai
τί
ti
ἀποκριθῶ
apokritho
ἐπὶ
epi
τὸν
ton
ἔλεγχόν
elenchon
μου.
mu.
ἀπεκρίθη
apekrithe
πρός
pros
με
me

N-NSM
יהוה
JHWH
καὶ
kai
εἶπεν
eipen
Γράψον
Grapson
ὅρασιν
horasin
καὶ
kai

ADV
σαφῶς
safos
ἐπὶ
epi

N-ASN
πυξίον,
pyksion,
ὅπως
hopos
διώκῃ
dioke
ho
ἀναγινώσκων
anaginoskon
αὐτά.
auta.
ἔτι
eti
ὅρασις
horasis
εἰς
eis
καιρὸν
kairon
καὶ
kai
ἀνατελεῖ
anatelei
εἰς
eis
πέρας
peras
καὶ
kai
οὐκ
uk
εἰς
eis
κενόν·
kenon;
ἐὰν
ean
ὑστερήσῃ,
hysterese,
ὑπόμεινον
hypomeinon
αὐτόν,
auton,
ὅτι
hoti
ἐρχόμενος
erchomenos
ἥξει
heksei
καὶ
kai
οὐ
u
μὴ
me
χρονίσῃ.
chronise.
ὑποστείληται,
hyposteiletai,
cofnąłby się,
οὐκ
uk
nie
εὐδοκεῖ
eudokei
znajduje upodobania
he
ψυχή
psyche
dusza
μου
mu
Moja
ἐν
en
w
αὐτῷ·
auto;
nim,
ho
δὲ
de
zaś
δίκαιος
dikaios
sprawiedliwy
ἐκ
ek
πίστεώς
pisteos
wiary
μου
mu
jego
ζήσεται.
zesetai.
żyłby.
δὲ
de

V-PMPNS
κατοινωμένος
katoinomenos
καὶ
kai
καταφρονητὴς
katafronetes
ἀνὴρ
aner
ἀλάζων
aladzon
οὐδὲν
uden
μὴ
me

V-AAS-3S
περάνῃ,
perane,
ὃς
hos
ἐπλάτυνεν
eplatynen
καθὼς
kathos
ho
ᾅδης
hades
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
αὐτοῦ,
autu,
καὶ
kai
οὗτος
hutos
ὡς
hos
θάνατος
thanatos
οὐκ
uk
ἐμπιπλάμενος
empiplamenos
καὶ
kai
ἐπισυνάξει
episynaksei
ἐπ᾽
ep᾽
αὐτὸν
auton
πάντα
panta
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
καὶ
kai
εἰσδέξεται
eizdeksetai
πρὸς
pros
αὐτὸν
auton
πάντας
pantas
τοὺς
tus
λαούς.
laus.
ταῦτα
tauta
πάντα
panta
παραβολὴν
parabolen
κατ᾽
kat᾽
αὐτοῦ
autu
λήμψονται
lempsontai
καὶ
kai

N-ASN
πρόβλημα
problema
εἰς
eis
διήγησιν
diegesin
αὐτοῦ;
autu;
καὶ
kai
ἐροῦσιν
erusin
Οὐαὶ
Uai
ho
πληθύνων
plethynon
ἑαυτῷ
heauto
τὰ
ta
οὐκ
uk
ὄντα
onta
αὐτοῦ
autu
— ἕως
— eos
τίνος;
tinos;
— καὶ
— kai
βαρύνων
barynon
τὸν
ton

N-ASM
κλοιὸν
kloion
αὐτοῦ
autu

ADV
στιβαρῶς.
stibaros.
ἐξαίφνης
eksaifnes
ἀναστήσονται
anastesontai
δάκνοντες
daknontes
αὐτόν,
auton,
καὶ
kai
ἐκνήψουσιν
eknepsusin
οἱ
hoi

N-NPM
ἐπίβουλοί
epibuloi
σου,
su,
καὶ
kai
ἔσῃ
ese
εἰς
eis

N-ASF
διαρπαγὴν
diarpagen
αὐτοῖς.
autois.
σὺ
sy

V-AAPNS
ἐσκύλευσας
eskyleusas
ἔθνη
ethne
πολλά,
polla,

V-FAI-3P
σκυλεύσουσίν
skyleususin
σε
se
πάντες
pantes
οἱ
hoi
ὑπολελειμμένοι
hypoleleimmenoi
λαοὶ
laoi
δι᾽
di᾽
αἵματα
haimata
ἀνθρώπων
anthropon
καὶ
kai
ἀσεβείας
asebeias
γῆς
ges
καὶ
kai
πόλεως
poleos
καὶ
kai
πάντων
panton
τῶν
ton
κατοικούντων
katoikunton
αὐτήν.
auten.
ho
πλεονεκτῶν
pleonekton
πλεονεξίαν
pleoneksian
κακὴν
kaken
τῷ
to
οἴκῳ
oiko
αὐτοῦ
autu
τοῦ
tu
τάξαι
taksai
εἰς
eis
ὕψος
hypsos
νοσσιὰν
nossian
αὐτοῦ
autu
τοῦ
tu

V-APN
ἐκσπασθῆναι
ekspasthenai
ἐκ
ek
χειρὸς
cheiros
κακῶν.
kakon.
αἰσχύνην
aischynen
τῷ
to
οἴκῳ
oiko
σου,
su,

V-AAI-2S
συνεπέρανας
syneperanas
λαοὺς
laus
πολλούς,
pollus,
καὶ
kai

V-AAI-3S
ἐξήμαρτεν
eksemarten
he
ψυχή
psyche
σου·
su;
λίθος
lithos
ἐκ
ek
τοίχου
toichu
βοήσεται,
boesetai,
καὶ
kai

N-NSM
κάνθαρος
kantharos
ἐκ
ek
ξύλου
ksylu
φθέγξεται
fthenksetai
αὐτά.
auta.
ho
οἰκοδομῶν
oikodomon
πόλιν
polin
ἐν
en
αἵμασιν
haimasin
καὶ
kai
ἑτοιμάζων
hetoimadzon
πόλιν
polin
ἐν
en
ἀδικίαις.
adikiais.
ταῦτά
tauta
ἐστιν
estin
παρὰ
para

N-GSM
יהוה
JHWH
παντοκράτορος;
pantokratoros;
καὶ
kai
ἐξέλιπον
ekselipon
λαοὶ
laoi
ἱκανοὶ
hikanoi
ἐν
en
πυρί,
pyri,
καὶ
kai
ἔθνη
ethne
πολλὰ
polla

V-AAI-3P
ὠλιγοψύχησαν.
oligopsychesan.
πλησθήσεται
plesthesetai
he
γῆ
ge
τοῦ
tu
γνῶναι
gnonai
τὴν
ten
δόξαν
doksan

N-GSM
יהוה,
יהוה,
ὡς
hos
ὕδωρ
hydor
κατακαλύψει
katakalypsei
αὐτούς.
autus.
ho
ποτίζων
potidzon
τὸν
ton
πλησίον
plesion
αὐτοῦ
autu

N-DSF
ἀνατροπῇ
anatrope

A-DSF
θολερᾷ
tholera
καὶ
kai
μεθύσκων,
methyskon,
ὅπως
hopos
ἐπιβλέπῃ
epiblepe
ἐπὶ
epi
τὰ
ta
σπήλαια
spelaia
αὐτῶν.
auton.
ἀτιμίας
atimias
ἐκ
ek
δόξης
dokses
πίε
pie
καὶ
kai
σὺ
sy
καὶ
kai

V-APD-2S
διασαλεύθητι
diasaleutheti
καὶ
kai
σείσθητι·
seistheti;
ἐκύκλωσεν
ekyklosen
ἐπὶ
epi
σὲ
se
ποτήριον
poterion
δεξιᾶς
deksias

N-GSM
יהוה,
יהוה,
καὶ
kai
συνήχθη
synechthe
ἀτιμία
atimia
ἐπὶ
epi
τὴν
ten
δόξαν
doksan
σου.
su.
ἀσέβεια
asebeia
τοῦ
tu
Λιβάνου
Libanu
καλύψει
kalypsei
σε,
se,
καὶ
kai
ταλαιπωρία
talaiporia
θηρίων
therion
πτοήσει
ptoesei
σε
se
διὰ
dia
αἵματα
haimata
ἀνθρώπων
anthropon
καὶ
kai
ἀσεβείας
asebeias
γῆς
ges
καὶ
kai
πόλεως
poleos
καὶ
kai
πάντων
panton
τῶν
ton
κατοικούντων
katoikunton
αὐτήν.
auten.
ὠφελεῖ
ofelei

A-NSN
γλυπτόν,
glypton,
ὅτι
hoti

V-AAI-3P
ἔγλυψαν
eglypsan
αὐτό;
auto;
ἔπλασαν
eplasan
αὐτὸ
auto

N-ASN
χώνευμα,
choneuma,
φαντασίαν
fantasian
ψευδῆ,
pseude,
ὅτι
hoti
πέποιθεν
pepoithen
ho
πλάσας
plasas
ἐπὶ
epi
τὸ
to
πλάσμα
plazma
αὐτοῦ
autu
τοῦ
tu
ποιῆσαι
poiesai
εἴδωλα
eidola
κωφά.
kofa.
ho
λέγων
legon
τῷ
to
ξύλῳ
ksylo
Ἔκνηψον
Eknepson
ἐξεγέρθητι,
eksegertheti,
καὶ
kai
τῷ
to
λίθῳ
litho
Ὑψώθητι·
Hypsotheti;
καὶ
kai
αὐτό
auto
ἐστιν
estin
φαντασία,
fantasia,
τοῦτο
tuto
δέ
de
ἐστιν
estin

N-NSM
ἔλασμα
elazma
χρυσίου
chrysiu
καὶ
kai
ἀργυρίου,
argyriu,
καὶ
kai
πᾶν
pan
πνεῦμα
pneuma
οὐκ
uk
ἔστιν
estin
ἐν
en
αὐτῷ.
auto.
δὲ
de

N-NSM
יהוה
JHWH
ἐν
en
ναῷ
nao
ἁγίῳ
hagio
αὐτοῦ·
autu;
εὐλαβείσθω
eulabeistho
ἀπὸ
apo
προσώπου
prosopu
αὐτοῦ
autu
πᾶσα
pasa
he
γῆ.
ge.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.