Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Jana

Rozdział 17

  Te powiedział Jezus i podniósł oczy Jego ku niebu i powiedział Ojcze nadeszła godzina wsław Twojego Syna aby i Syn Twój wsławiłby Ciebie    Tak, jak dałeś Mu władzę (nad) wszelkim ciałem aby wszystkiemu co dałeś Mu dałby im życie wieczne    To zaś jest wieczne życie aby znaliby Ciebie jedynego prawdziwego Boga i (Tego), którego wysłałeś Jezusa Pomazańca    Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi dzieło wypełniłem które dałeś Mi aby uczyniłbym    A teraz wsław Mnie Ty Ojcze u siebie chwałą którą miałem zanim świat być u Ciebie    Objawiłem Twoje imię ludziom których dałeś Mi ze świata Twoimi byli i Mi ich dałeś i Słowo Twoje zachowali    Teraz poznali że wszystkie ile dałeś Mi od Ciebie jest    Gdyż wypowiedzi które dałeś Mi powierzyłem im i oni przyjęli i poznali prawdziwie że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli że Ty Mnie wysłałeś    Ja za nimi proszę nie za światem proszę ale za których dałeś Mi bo Twoimi są    i moje wszystkie Twoje jest i Twoje moje i doznaję chwały w nich    I nie już jestem na świecie a oni na świecie są i Ja do Ciebie przychodzę Ojcze Święty zachowaj ich w imieniu Twoim które dałeś Mi aby byliby jedno jak My    Gdy byłem z nimi na świecie Ja strzegłem ich w imieniu Twoim które dałeś Mi ustrzegłem i nikt z nich zginął jeśli nie syn zguby aby Pismo zostałoby wypełnione    Teraz zaś do Ciebie przychodzę i te mówię na świecie aby mieliby radość moją która jest pełna w nich    Ja dałem im Słowo Twoje i świat znienawidził ich gdyż nie są ze świata jak Ja nie jestem ze świata    Nie proszę aby zabrałbyś ich ze świata ale aby zachowałbyś ich od niegodziwego    Ze świata nie są jak Ja ze świata nie jestem    Poświęć ich w prawdzie Twojej Słowo Twoje prawda jest    Jak Mnie wysłałeś na świat i Ja wysłałem ich na świat    I za nich Ja poświęcam siebie aby i oni byliby którzy są poświęceni w prawdzie    Nie o tych zaś proszę jedynie ale i o (tych) którzy uwierzą przez słowo ich we Mnie    Aby wszyscy jedno byliby jak Ty Ojcze we Mnie i Ja w Tobie aby i oni w nas jedno byliby aby świat uwierzyłby że Ty Mnie wysłałeś    A Ja chwałę którą dałeś Mi dałem im aby byliby jedno jak My jedno jesteśmy    Ja w nich i Ty we Mnie aby byliby którzy są doskonaleni w jedności i aby znałby świat że Ty Mnie wysłałeś i umiłowałeś ich jak Mnie umiłowałeś    Ojcze ci, których dałeś Mi chcę aby gdzie jestem Ja i oni byliby ze Mną aby oglądaliby chwałę moją którą dałeś Mi gdyż umiłowałeś Mnie przed założeniem świata    Ojcze sprawiedliwy i świat Ciebie nie poznał Ja zaś Ciebie poznałem i ci poznali że Ty Mnie wysłałeś    I objawiłem im imię Twoje i oznajmię aby miłość którą umiłowałeś Mnie w nich byłaby i Ja w nich 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible