Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Jana

Rozdział 5

  Po tych było święto judejskie i wszedł Jezus do Jerozolimy    Jest zaś w Jerozolimie przy (Bramie) Owczej sadzawka która jest zwana (po) hebrajsku Betesda pięć portyków mająca    W nich leżało mnóstwo wielkie którzy są słabi niewidomych kulawych uschłych czekających (na) wody poruszenie    Zwiastun bowiem w stosownej porze schodził do sadzawki i poruszał wodą (ten) więc pierwszy który wszedł po poruszeniu się wody zdrowy stawał się jaką- kolwiek był złożony chorobą    Był zaś jakiś człowiek tam trzydzieści i osiem lat mający w słabości    Tego zobaczywszy Jezus leżącego i poznawszy że długim już czasem ma mówi mu chcesz zdrowy stać się    Odpowiedział Mu będący słabym Panie człowieka nie mam aby gdy zostałaby poruszona woda wrzuciłby mnie do sadzawki zanim gdy zaś przychodzę ja inny przede mną wchodzi    Mówi mu Jezus wstań weź matę swoją i chodź    i zaraz stał się zdrowy człowiek i podniósł matę swoją i chodził był zaś szabat w tym dniu    Mówili więc Judejczycy (do) który jest uleczonym szabat jest nie wolno ci podnosić maty    Odpowiedział im który uczynił mnie zdrowym Ten mi powiedział weź matę swoją i chodź    Zapytali więc go kim jest człowiek (ten) który powiedział ci weź matę swoją i chodź    zaś który został uzdrowiony nie wiedział kto jest gdyż Jezus oddalił się od tłumu będącego w (tym) miejscu    Po tych znajduje go Jezus w świątyni i powiedział mu oto zdrowy stałeś się już więcej nie grzesz aby nie gorsze coś ci stałoby się    Odszedł człowiek i oznajmił Judejczykom że Jezus jest (tym) który uczynił go zdrowym    I dla- tego prześladowali Jezusa Judejczycy i szukali Go zabić bo te czynił w szabat    zaś Jezus odpowiedział im Ojciec mój aż dotąd działa i Ja działam    Dla- tego więc bardziej starali się Go Judejczycy zabić bo nie jedynie rozluźnił (rygor) szabatu ale i Ojcem swoim nazywał Boga i tym samym siebie czyniąc Bogiem    Odpowiedział więc Jezus i powiedział im amen amen mówię wam nie może Syn czynić od siebie nic jeśli nie coś widziałby (u) Ojca czyniącego co- bowiem kolwiek On czyniłby te i Syn podobnie czyni    Bo Ojciec okazuje czułość Synowi i wszystkie ukazuje Mu co sam czyni i większe niż te pokaże Mu dzieła aby wy podziwialibyście    Tak, jak bowiem Ojciec wzbudza martwych i przywraca życie tak i Syn których chce ożywia    Ani bowiem Ojciec sądzi nikogo ale sąd wszelki oddaje Synowi    aby wszyscy szanowaliby Syna tak, jak szanują Ojca nie szanujący Syna nie szanuje Ojca który posłał Go    Amen amen mówię wam że Słowo moje słuchający i wierzący (Temu) który posłał Mnie ma życie wieczne i na sąd nie przychodzi ale przeszedł ze śmierci do życia    Amen amen mówię wam że przychodzi godzina i już jest gdy martwi usłyszą głos Syna Boga i (ci) którzy usłyszeli będą żyć    Tak, jak bowiem Ojciec ma życie w sobie tak dał i Synowi życie mieć w sobie    I władzę dał Mu i sąd czynić ponieważ Syn człowieka jest    Nie dziwcie się temu bo przychodzi godzina w której wszyscy w grobowcach usłyszą głos Jego    i wyjdą (ci) dobre którzy uczynili do powstania (do) życia (ci) zaś złe którzy uczynili do powstania (na) sąd    Nie mogę ja czynić od siebie nic tak, jak słyszę sądzę a sąd mój sprawiedliwy jest gdyż nie szukam woli mojej ale woli (Tego) który posłał Mnie Ojca    Jeśli ja świadczyłbym o sobie świadectwo moje nie jest prawdziwe    Inny jest świadczący o Mnie i wiem że prawdziwe jest świadectwo które świadczy o Mnie    Wy wysłaliście do Jana i świadczył prawdzie    Ja zaś nie od człowieka świadectwo przyjmuję ale te mówię aby wy zostalibyście zbawieni    On był lampa która jest zapalona i świecąca wy zaś chcieliście rozweselić się do godziny w świetle Jego    Ja zaś mam świadectwo większe niż Jana gdyż dzieła które dał Mi Ojciec aby wykonałbym je te dzieła które Ja czynię świadczy (świadczą) o Mnie że Ojciec Mnie wysyła    A (Ten) który posłał Mnie Ojciec On świadczył o Mnie ani głosu Jego słyszeliście kiedykolwiek ani postaci Jego widzieliście    i Słowa Jego nie macie trwającego w was stąd którego wysłał On Temu wy nie wierzycie    Badacie Pisma gdyż wam zdaje się w nich życie wieczne mieć a one są świadczące o Mnie    a nie chcecie przyjść do Mnie aby życie mielibyście    Chwały od ludzi nie przyjmuję    ale poznałem was że miłości Boga nie macie w sobie    ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego i nie przyjmujecie Mnie jeśli inny przyszedłby w imieniu własnym tego przyjmiecie    Jak możecie wy uwierzyć chwałę od siebie przyjmujący a chwały od samego Boga nie szukacie    Nie niech wam zdaje się że Ja będę oskarżał was przed Ojcem jest oskarżający was Mojżesz w którym wy pokładacie nadzieję    Jeśli bowiem uwierzyliście Mojżeszowi uwierzyliście (kiedy)kolwiek Mnie o bowiem Mnie on napisał    Jeśli zaś jego pismom nie wierzycie jak moim wypowiedziom uwierzycie 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible