Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Jana

Rozdział 8

  Jezus zaś poszedł na Górę Oliwną    Wczesnym rankiem zaś znów przybył do świątyni i cały lud przychodził do Niego a usiadłszy nauczał ich    Prowadzą zaś znawcy Pisma i faryzeusze do Niego kobietę na cudzołóstwie która jest schwytana i postawiwszy ją na środku    Mówią Mu Nauczycielu ta kobieta została schwytana (na) samym uczynku który jest cudzołóstwem    W zaś Prawie Mojżesz nam przykazał takie być kamienowanymi Ty więc co mówisz    To zaś mówili poddając próbie Go aby mieliby (za co) oskarżać Go zaś Jezus w dół schyliwszy się palcem pisał na ziemi nie zwracając uwagi    Gdy zaś nalegali pytając Go podniósłszy się powiedział do nich bezgrzeszny (z) was pierwszy kamień na nią niech rzuci    I znów w dół schyliwszy się pisał na ziemi    zaś usłyszawszy i przez sumienie będąc zawstydzonymi wychodzili jeden po jednym począwszy od starszych aż (do) ostatnich i został pozostawiony sam Jezus i (ta) kobieta na środku która stoi    Podniósłszy się zaś Jezus i nikogo zobaczywszy oprócz kobiety powiedział jej kobieto gdzie są ci oskarżyciele twoi nikt cię potępił    (Ona) zaś odpowiedziała nikt Panie powiedział zaś jej Jezus ani Ja cię potępiam idź i już więcej nie grzesz    Znów więc Jezus im powiedział mówiąc Ja jestem światło świata podążający za Mną nie będzie chodził w ciemności ale będzie mieć światło życia    Powiedzieli więc Mu faryzeusze Ty o sobie świadczysz świadectwo Twoje nie jest prawdziwe    Odpowiedział Jezus i powiedział im nawet jeśli Ja świadczyłbym o sobie prawdziwe jest świadectwo moje gdyż wiem skąd przyszedłem i gdzie odchodzę wy zaś nie wiecie skąd przychodzę i gdzie odchodzę    Wy według ciała sądzicie Ja nie sądzę nikogo    A jeśli sądziłbym zaś Ja sąd mój prawdziwy jest gdyż sam nie jestem ale Ja i (Ten) który posłał Mnie Ojciec    i w Prawie zaś waszym jest napisane że dwóch ludzi świadectwo prawdziwe jest    Ja jestem świadczący o sobie i świadczy o Mnie (Ten) który posłał Mnie Ojciec    Mówili więc Mu gdzie jest Ojciec Twój odpowiedział Jezus ani Mnie znacie ani Ojca mojego jeśli Mnie poznaliście i Ojca mojego poznaliście (kiedy)kolwiek    Te wypowiedzi powiedział Jezus w skarbcu nauczając w świątyni i nikt schwytał Go gdyż jeszcze nie przyszła godzina Jego    Powiedział więc znowu im Jezus Ja odchodzę i będziecie szukać Mnie i w grzechu waszym umrzecie gdzie Ja odchodzę wy nie możecie przyjść    Mówili więc Judejczycy czy zabije siebie że mówi gdzie Ja odchodzę wy nie możecie przyjść    I powiedział im wy z niskości jesteście Ja z wysoka jestem wy ze świata tego jesteście Ja nie jestem ze świata tego    Powiedziałem więc wam że umrzecie w grzechach waszych jeśli bowiem nie uwierzylibyście że Ja jestem umrzecie w grzechach waszych    Mówili więc Mu Ty kim jesteś i powiedział im Jezus (na) początku to co i mówię wam    Wiele mam o was mówić i sądzić ale (Ten) który posłał Mnie prawdziwy jest a Ja co usłyszałem od Niego te mówię do świata    Nie poznali że (o) Ojcu im mówił    Powiedział więc im Jezus gdy wywyższylibyście Syna człowieka wtedy poznacie że Ja jestem i z siebie czynię nic ale tak, jak nauczył Mnie Ojciec mój te mówię    A (Ten) który posłał Mnie ze Mną jest nie zostawił Mnie samego Ojciec gdyż Ja podobające się Mu czynię zawsze    Te On gdy mówi wielu uwierzyło w Niego    Mówił więc Jezus do (tych) którzy uwierzyli Mu Judejczyków jeśli wy wytrwalibyście w Słowie moim prawdziwie uczniowie moi jesteście    i poznacie prawdę a prawda wyzwoli was    Odpowiedzieli Mu nasienie Abrahama jesteśmy i niczyimi jesteśmy niewolnikami kiedykolwiek jak Ty mówisz że wolni staniecie się    Odpowiedział im Jezus amen amen mówię wam że każdy czyniący grzech niewolnik jest grzechu    zaś niewolnik nie zostaje w domu na wiek syn zostaje na wiek    Jeśli więc Syn was wyzwoliłby istotnie wolni będziecie    Wiem że nasienie Abrahama jesteście ale usiłujecie Mnie zabić gdyż Słowo moje nie ma miejsca w was    Ja co widziałem u Ojca mojego mówię i wy więc co widzieliście od ojca waszego czynicie    Odpowiedzieli i powiedzieli Mu ojciec nasz Abraham jest mówi im Jezus jeśli dzieci Abrahama byliście dzieła Abrahama uczyniliście (kiedy)kolwiek    Teraz zaś usiłujecie Mnie zabić człowieka który prawdę wam mówię którą usłyszałem od Boga to Abraham nie uczynił    Wy czynicie uczynki ojca waszego powiedzieli więc Mu my z nierządu nie jesteśmy zrodzeni jednego ojca mamy Boga    Powiedział im Jezus jeśli Bóg Ojciec wasz był miłowaliście (kiedy)kolwiek Mnie Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę ani bowiem od siebie przyszedłem ale On Mnie wysłał    Dla- czego mowy mojej nie znacie gdyż nie możecie słuchać Słowa mojego    Wy z ojca oszczercy jesteście i (w) pożądliwościach ojca waszego chcecie czynić on morderca był od początku i w prawdzie nie pozostał gdyż nie jest prawda w nim gdy mówiłby kłamstwo z własnych mówi gdyż kłamca jest i ojciec jego    Ja zaś gdyż prawdę mówię nie wierzycie Mi    Kto z was upomina Mnie za grzech jeśli zaś prawdę mówię dla- czego wy nie wierzycie Mi    Będący z Boga wypowiedzi Boga słucha dla- tego wy nie słuchacie że z Boga nie jesteście    Odpowiedzieli więc Judejczycy i powiedzieli Mu nie dobrze mówimy my że Samarytanin jesteś Ty i demona masz    Odpowiedział Jezus Ja demona nie mam ale szanuję Ojca mojego a wy znieważacie Mnie    Ja zaś nie szukam chwały mojej jest szukający i sądzący    Amen amen mówię wam jeśli ktoś Słowo moje zachowałby śmierci nie zobaczyłby na wiek    Powiedzieli więc Mu Judejczycy teraz poznaliśmy że demona masz Abraham umarł i prorocy a Ty mówisz jeśli ktoś Słowo moje zachowałby nie skosztuje śmierci na wiek    Czy Ty większy jesteś (od) ojca naszego Abrahama który umarł i prorocy umarli kim siebie Ty czynisz    Odpowiedział Jezus jeśli Ja chwalę siebie chwała moja niczym jest jest Ojciec mój chwalący Mnie (o) którym wy mówicie że Bóg wasz jest    I nie znacie Go Ja zaś znam Go a jeśli powiedziałbym że nie znam Go będę podobny do was kłamca ale znam Go i Słowo Jego zachowuję    Abraham ojciec wasz rozweselił się że zobaczyłby dzień mój i zobaczył i uradował się    Powiedzieli więc Judejczycy do Niego pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz i Abrahama widziałeś    Powiedział im Jezus amen amen mówię wam zanim Abraham być postawionym Ja jestem    Podnieśli więc kamienie aby rzuciliby w Niego Jezus zaś został ukryty i wyszedł ze świątyni przeszedłszy przez środek ich i odszedł tak 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible