Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 17


 
Arcykapłańska modlitwa Jezusa
ἐλάλησεν
elalesen
powiedziawszy
Ἰησοῦς,
Iesus,
Jezus,
καὶ
kai
i
ἐπάρας
eparas
podniósłszy
τοὺς
tus
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
αὐτοῦ
autu
Jego
εἰς
eis
ku
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
niebiosom1
εἶπεν
eipen
powiedział:2
Πάτερ,
Pater,
Ojcze,
ἐλήλυθεν
elelythen
przyszła
he
ὥρα·
hora;
godzina;
δόξασόν
doksason
wsław
σου
su
Twego
τὸν
ton
Υἱόν,
Hyion,
Syna,
ἵνα
hina
aby
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
δοξάσῃ
doksase
wsławił
σέ,
se,
Ciebie,
ἔδωκας
edokas
dałeś
αὐτῷ
auto
Mu
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
πάσης
pases
[nad] wszelkim
σαρκός,
sarkos,
ciałem,
ἵνα
hina
aby
πᾶν
pan
wszystkiemu,
ho
co
δέδωκας
dedokas
dałeś
αὐτῷ
auto
Mu,
δώσῃ
dose
dał
αὐτοῖς
autois
im
ζωὴν
zoen
życie
αἰώνιον.
aionion.
wieczne.
δέ
de
zaś
ἐστιν
estin
jest
he
αἰώνιος
aionios
wieczne
ζωὴ,
zoe,
życie,
ἵνα
hina
aby
γινώσκωσιν
ginoskosin
poznali3
σὲ
se
Ciebie,
τὸν
ton
μόνον
monon
jedynego
ἀληθινὸν
alethinon
prawdziwego
Θεὸν
Theon
Boga
καὶ
kai
i
ὃν
hon
którego
ἀπέστειλας
apesteilas
wysłałeś
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
Χριστόν.
Christon.
Pomazańca.
σε
se
Ciebie
ἐδόξασα
edoksasa
wsławiłem
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
τὸ
to
ἔργον
ergon
dzieło
τελειώσας
teleiosas
wypełniwszy,
ho
które
δέδωκάς
dedokas
dałeś
μοι
moi
Mi,
ἵνα
hina
które4
ποιήσω·
poieso;
wykonałem.
νῦν
nyn
teraz
δόξασόν
doksason
wsław
με
me
mnie
σύ,
sy,
Ty,
Πάτερ,
Pater,
Ojcze,
παρὰ
para
od
σεαυτῷ
seauto
siebie
τῇ
te
δόξῃ
dokse
chwałą,
he
którą
εἶχον
eichon
miałem
πρὸ
pro
przedtem [zanim]
τοῦ
tu
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
świat
εἶναι
einai
był,5
παρὰ
para
u
σοί.
soi.
Ciebie.
σου
su
Twoje
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię6
τοῖς
tois
ἀνθρώποις
anthropois
ludziom,
οὓς
hus
których
ἔδωκάς
edokas
dałeś
μοι
moi
Mi
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου.
kosmu.
świata.
σοὶ
soi
Twoimi
ἦσαν
esan
byli
κἀμοὶ
kamoi
i Mnie
αὐτοὺς
autus
ich
ἔδωκας,
edokas,
dałeś,
καὶ
kai
i
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
σου
su
Twoje
τετήρηκαν.
teterekan.
ustrzegli.
ἔγνωκαν
egnokan
poznali,
ὅτι
hoti
że
πάντα
panta
wszystko,
ὅσα
hosa
ile
δέδωκάς
dedokas
dałeś
μοι
moi
Mi
παρὰ
para
od
σοῦ
su
Ciebie
εἰσιν·
eisin;
jest.
τὰ
ta
ῥήματα
remata
wypowiedzi,
ha
które
ἔδωκάς
edokas
dałeś
μοι
moi
Mi,
δέδωκα
dedoka
dałem
αὐτοῖς,
autois,
im,
καὶ
kai
a
αὐτοὶ
autoi
oni
ἔλαβον,
elabon,
wzięli,
καὶ
kai
i
ἔγνωσαν
egnosan
poznali
ἀληθῶς
alethos
prawdziwie,
ὅτι
hoti
że
παρὰ
para
od
σοῦ
su
Ciebie
ἐξῆλθον,
ekselthon,
wyszedłem,
καὶ
kai
i
ἐπίστευσαν
episteusan
uwierzyli,
ὅτι
hoti
że
σύ
sy
Ty
με
me
Mnie
ἀπέστειλας.
apesteilas.
wysłałeś.
περὶ
peri
za
αὐτῶν
auton
nimi
ἐρωτῶ·
eroto;
proszę:
οὐ
u
nie
περὶ
peri
za
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
światem
ἐρωτῶ,
eroto,
proszę,
ἀλλὰ
alla
ale
περὶ
peri
za
ὧν
hon
którymi
δέδωκάς
dedokas
dałeś
μοι,
moi,
Mi,
ὅτι
hoti
gdyż
σοί
soi
Twoi
εἰσιν,
eisin,
są,
τὰ
ta
ἐμὰ
ema
Moje
πάντα
panta
wszystko
σά
sa
Twoje
ἐστιν
estin
jest
καὶ
kai
i
τὰ
ta
σὰ
sa
Twoje,
ἐμά,
ema,
Moje,
καὶ
kai
i
δεδόξασμαι
dedoksazmai
wsławiony [Jestem]
ἐν
en
w
αὐτοῖς.
autois.
nich.
οὐκέτι
uketi
już nie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἐν
en
na
τῷ
to
κόσμῳ,
kosmo,
świecie,
καὶ
kai
a
αὐτοὶ
autoi
oni
ἐν
en
na
τῷ
to
κόσμῳ
kosmo
świecie
εἰσίν,
eisin,
są,
κἀγὼ
kago
i Ja
πρὸς
pros
do
σὲ
se
ciebie
ἔρχομαι.
erchomai.
przychodzę.
Πάτερ
Pater
Ojcze
ἅγιε,
hagie,
Święty,
τήρησον
tereson
ustrzeż
αὐτοὺς
autus
ich
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
imieniu
σου
su
Twym,
ho
które
δέδωκάς
dedokas
dałeś
μοι,
moi,
Mi,
ἵνα
hina
aby
ὦσιν
osin
byli
ἓν
hen
jedno,
καθὼς
kathos
jak
ἡμεῖς.
hemeis.
My.
ἤμην
emen
byłem
μετ’
met’
z
αὐτῶν,
auton,
nimi,
ἐγὼ
ego
Ja
ἐτήρουν
eterun
strzegłem
αὐτοὺς
autus
ich
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
imieniu
σου
su
Twym,
ho
które
δέδωκάς
dedokas
dałeś
μοι,
moi,
Mi,
καὶ
kai
i
ἐφύλαξα,
efylaksa,
ustrzegłem,
καὶ
kai
i
οὐδεὶς
udeis
nikt
ἐξ
eks
z
αὐτῶν
auton
nich
ἀπώλετο
apoleto
[nie] zginął
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ho
υἱὸς
hyios
syn
τῆς
tes
ἀπωλείας,
apoleias,
zatracenia,
ἵνα
hina
aby
he
γραφὴ
grafe
Pismo
πληρωθῇ.
plerothe.
wypełniło się.
δὲ
de
zaś
πρὸς
pros
do
σὲ
se
Ciebie
ἔρχομαι,
erchomai,
przychodzę,
καὶ
kai
i
ταῦτα
tauta
to
λαλῶ
lalo
mówię
ἐν
en
na
τῷ
to
κόσμῳ
kosmo
świecie,
ἵνα
hina
aby
ἔχωσιν
echosin
mieli
τὴν
ten
χαρὰν
charan
radość
τὴν
ten
ἐμὴν
emen
Moją
πεπληρωμένην
pepleromenen
wypełnioną
ἐν
en
w
ἑαυτοῖς.
heautois.
sobie.
δέδωκα
dedoka
daję
αὐτοῖς
autois
im
τὸν
ton
λόγον
logon
Słowo
σου,
su,
Twoje,
καὶ
kai
a
ho
κόσμος
kosmos
świat
ἐμίσησεν
emisesen
znienawidził
αὐτούς,
autus,
ich,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐκ
uk
nie
εἰσὶν
eisin
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
καθὼς
kathos
jak
ἐγὼ
ego
Ja
οὐκ
uk
nie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου.
kosmu.
świata.
ἐρωτῶ
eroto
proszę,
ἵνα
hina
abyś
ἄρῃς
ares
zabrałbyś
αὐτοὺς
autus
ich
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου,
kosmu,
świata,
ἀλλ’
all’
ale
ἵνα
hina
abyś
τηρήσῃς
tereses
ustrzegłbyś
αὐτοὺς
autus
ich
ἐκ
ek
od
τοῦ
tu
πονηροῦ.
poneru.
złego.
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
οὐκ
uk
nie
εἰσὶν
eisin
są,
καθὼς
kathos
jak
ἐγὼ
ego
Ja
οὐκ
uk
nie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου.
kosmu.
świata.
αὐτοὺς
autus
ich
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀληθείᾳ·
aletheia;
prawdzie:
ho
λόγος
logos
Słowo
ho
σὸς
sos
Twe
ἀλήθειά
aletheia
prawdą
ἐστιν.
estin.
jest.
ἐμὲ
eme
Mnie
ἀπέστειλας
apesteilas
wysłałeś
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον,
kosmon,
świat,
κἀγὼ
kago
i Ja
ἀπέστειλα
apesteila
wysłałem
αὐτοὺς
autus
ich
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον·
kosmon;
świat;
ὑπὲρ
hyper
za
αὐτῶν
auton
nich
ἐγὼ
ego
Ja
ἁγιάζω
hagiadzo
poświęcam
ἐμαυτόν,
emauton,
samego siebie,
ἵνα
hina
aby
ὦσιν
osin
byli
καὶ
kai
i
αὐτοὶ
autoi
oni
ἡγιασμένοι
hegiazmenoi
uświęceni
ἐν
en
w
ἀληθείᾳ.
aletheia.
prawdzie.
περὶ
peri
za
τούτων
tuton
tych
δὲ
de
zaś
ἐρωτῶ
eroto
proszę
μόνον,
monon,
tylko,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
περὶ
peri
za
τῶν
ton
πιστευόντων
pisteuonton
wierzących
διὰ
dia
poprzez
τοῦ
tu
λόγου
logu
słowo
αὐτῶν
auton
ich
εἰς
eis
we
ἐμέ,
eme,
Mnie,
πάντες
pantes
wszyscy
ἓν
hen
jedno
ὦσιν,
osin,
byli,
καθὼς
kathos
jak
σύ,
sy,
Ty,
Πατήρ,
Pater,
Ojcze
ἐν
en
we
ἐμοὶ
emoi
Mnie
κἀγὼ
kago
i Ja
ἐν
en
w
σοί,
soi,
Tobie,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
αὐτοὶ
autoi
oni
ἐν
en
w
ἡμῖν
hemin
Nas
ὦσιν,
osin,
byli,
ἵνα
hina
aby
ho
κόσμος
kosmos
świat
πιστεύῃ
pisteue
uwierzył,
ὅτι
hoti
że
σύ
sy
Ty
με
me
Mnie
ἀπέστειλας.
apesteilas.
wysłałeś.
τὴν
ten
δόξαν
doksan
chwałę,
ἣν
hen
którą
δέδωκάς
dedokas
dałeś
μοι
moi
Mi,
δέδωκα
dedoka
daję
αὐτοῖς,
autois,
im,
ἵνα
hina
aby
ὦσιν
osin
byli
ἓν
hen
jedno
καθὼς
kathos
jak
ἡμεῖς
hemeis
My
ἕν·
hen;
jedno,7
ἐν
en
w
αὐτοῖς
autois
nich
καὶ
kai
i
σὺ
sy
Ty
ἐν
en
we
ἐμοί,
emoi,
Mnie,
ἵνα
hina
aby
ὦσιν
osin
byli
τετελειωμένοι
teteleiomenoi
udoskonaleni
εἰς
eis
ku
ἕν,
hen,
jednemu,8
ἵνα
hina
aby
γινώσκῃ
ginoske
poznał
ho
κόσμος
kosmos
świat,
ὅτι
hoti
że
σύ
sy
Ty
με
me
Mnie
ἀπέστειλας
apesteilas
wysłałeś
καὶ
kai
i
ἠγάπησας
egapesas
ukochałeś
αὐτοὺς
autus
ich,
καθὼς
kathos
jak
ἐμὲ
eme
Mnie
ἠγάπησας.
egapesas.
ukochałeś.
ho
[tych, których]
δέδωκάς
dedokas
dałeś
μοι,
moi,
Mi,
θέλω
thelo
chcę,
ἵνα
hina
aby
ὅπου
hopu
gdzie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἐγὼ
ego
Ja
κἀκεῖνοι
kakeinoi
i oni
ὦσιν
osin
byli
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ,
emu,
Mną,
ἵνα
hina
aby
θεωρῶσιν
theorosin
oglądali
τὴν
ten
δόξαν
doksan
chwałę
τὴν
ten
ἐμὴν,
emen,
Moją,
ἣν
hen
którą
δέδωκάς
dedokas
dałeś
μοι
moi
Mi,
ὅτι
hoti
gdyż
ἠγάπησάς
egapesas
ukochałeś
με
me
Mnie
πρὸ
pro
przed
καταβολῆς
kataboles
poczęciem
κόσμου.
kosmu.
świata.
δίκαιε,
dikaie,
sprawiedliwy,
καὶ
kai
i
ho
κόσμος
kosmos
świat
σε
se
Ciebie
οὐκ
uk
nie
ἔγνω,
egno,
poznał,
ἐγὼ
ego
Ja
δέ
de
zaś
σε
se
Ciebie
ἔγνων,
egnon,
poznałem,
καὶ
kai
a
οὗτοι
hutoi
ci
ἔγνωσαν
egnosan
poznali,
ὅτι
hoti
że
σύ
sy
Ty
με
me
Mnie
ἀπέστειλας·
apesteilas;
wysłałeś.
ἐγνώρισα
egnorisa
oznajmiłem
αὐτοῖς
autois
im
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imię
σου
su
Twoje
καὶ
kai
i
γνωρίσω,
gnoriso,
objawię,
ἵνα
hina
aby
he
ἀγάπη
agape
miłość,
ἣν
hen
którą
ἠγάπησάς
egapesas
ukochałeś
με
me
Mnie,
ἐν
en
w
αὐτοῖς
autois
nich
e
była
κἀγὼ
kago
i Ja
ἐν
en
w
αὐτοῖς.
autois.
nich.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.