Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 7


 
Wejście do arki
εἶπεν
eipen
powiedział

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg
πρὸς
pros
do
Νωε
Noe
Noego:
Εἴσελθε
Eiselthe
Wejdź
σὺ
sy
ty
καὶ
kai
i
πᾶς
pas
cały
ho
οἶκός
oikos
dom
σου
su
twój
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κιβωτόν,
kiboton,
arki,
ὅτι
hoti
albowiem
σὲ
se
ty
εἶδον
eidon
― zobaczyłem ―
δίκαιον
dikaion
sprawiedliwy [jesteś]
ἐναντίον
enantion
przede
μου
mu
Mną
ἐν
en
w
τῇ
te
γενεᾷ
genea
pokoleniu
ταύτῃ.
taute.
tym.
δὲ
de
zaś
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydła
τῶν
ton
καθαρῶν
katharon
czystego
εἰσάγαγε
eisagage
wprowadź
πρὸς
pros
do
σὲ
se
siebie
ἑπτὰ
hepta
siedem
ἑπτά,
hepta,
(par),
ἄρσεν
arsen
samca
καὶ
kai
i
θῆλυ,
thely,
samicę.
ἀπὸ
apo
Z
δὲ
de
zaś
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydła
τῶν
ton
μὴ
me
nie
καθαρῶν
katharon
czystego
δύο
duo
dwie
δύο,
duo,
(pary),
ἄρσεν
arsen
samca
καὶ
kai
i
θῆλυ,
thely,
samicę,
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatych
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
τῶν
ton
καθαρῶν
katharon
czystych
ἑπτὰ
hepta
siedem
ἑπτά,
hepta,
(par),
ἄρσεν
arsen
samca
καὶ
kai
i
θῆλυ,
thely,
samicę,
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatych
τῶν
ton
μὴ
me
nie
καθαρῶν
katharon
czystych
δύο
duo
dwie
δύο,
duo,
(pary),
ἄρσεν
arsen
samca
καὶ
kai
i
θῆλυ,
thely,
samicę,

V-AAN
διαθρέψαι
diathrepsai
zachowując
σπέρμα
sperma
nasienie
ἐπὶ
epi
na
πᾶσαν
pasan
całej
τὴν
ten
γῆν.
gen.
ziemi.
γὰρ
gar
bowiem
ἡμερῶν
hemeron
dniach
ἑπτὰ
hepta
siedmiu
ἐγὼ
ego
Ja
ἐπάγω
epago
spuszczę
ὑετὸν
hyeton
deszcz
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
τεσσαράκοντα
tessarakonta
[przez] czterdzieści 
ἡμέρας
hemeras
dni
καὶ
kai
i
τεσσαράκοντα
tessarakonta
czterdzieści
νύκτας
nyktas
nocy
καὶ
kai
i
ἐξαλείψω
eksaleipso
zmyta zostałaby
πᾶσαν
pasan
cała
τὴν
ten
ἐξανάστασιν,
eksanastasin,
wysokość,1
ἣν
hen
którą
ἐποίησα,
epoiesa,
uczyniłem,
ἀπὸ
apo
z
προσώπου
prosopu
oblicza
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
Νωε
Noe
Noe
πάντα,
panta,
wszystko,
ὅσα
hosa
co
ἐνετείλατο
eneteilato
nakazał
αὐτῷ
auto
mu

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεός.
theos.
Bóg.
δὲ
de
zaś
ἦν
en
miał
ἐτῶν
eton
lat
ἑξακοσίων,
heksakosion,
sześćset,
καὶ
kai
gdy
ho
κατακλυσμὸς
kataklysmos
potop2
ἐγένετο
egeneto
stał się
ὕδατος
hydatos
wody
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
δὲ
de
zaś
Νωε
Noe
Noe
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
he
γυνὴ
gyne
kobieta
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
αἱ
hai
γυναῖκες
gynaikes
kobiety
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
αὐτοῦ
autu
jego
μετ᾽
met᾽
z
αὐτοῦ
autu
nim
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κιβωτὸν
kiboton
arki
διὰ
dia
z
τὸ
to
powodu
ὕδωρ
hydor
wody
τοῦ
tu
κατακλυσμοῦ.
kataklysmu.
potopu.
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatych
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydła
τῶν
ton
καθαρῶν
katharon
czystego
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydła
τῶν
ton
μὴ
me
nie
καθαρῶν
katharon
czystego
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszelkiego
τῶν
ton
ἑρπετῶν
herpeton
pełzającego
τῶν
ton
ἐπὶ
epi
po
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi,
δύο
duo
(pary)
εἰσῆλθον
eiselthon
weszły
πρὸς
pros
z
Νωε
Noe
Noem
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κιβωτόν,
kiboton,
arki,
ἄρσεν
arsen
samiec
καὶ
kai
i
θῆλυ,
thely,
samica,
καθὰ
katha
jak
ἐνετείλατο
eneteilato
nakazał
αὐτῷ
auto
jemu
ho
θεός.
theos.
Bóg.
ἐγένετο
egeneto
stało się
μετὰ
meta
po
τὰς
tas
ἑπτὰ
hepta
siedmiu
ἡμέρας
hemeras
dniach,
καὶ
kai
i
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
τοῦ
tu
κατακλυσμοῦ
kataklysmu
potopu
ἐγένετο
egeneto
stała się
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
τῷ
to

A-DSN
ἑξακοσιοστῷ
heksakosiosto
sześćsetnym
ἔτει
etei
roku
ἐν
en
τῇ
te
ζωῇ
zoe
życia
τοῦ
tu
Νωε,
Noe,
Noego,
τοῦ
tu
δευτέρου
deuteru
drugiego
μηνός,
menos,
miesiąca,
ἑβδόμῃ
hebdome
siódmego 
καὶ
kai
i

N-DSF
εἰκάδι
eikadi
dwudziestego [dnia]
τοῦ
tu
(tego)
μηνός,
menos,
miesiąca,
τῇ
te
ἡμέρᾳ
hemera
dnia
ταύτῃ
taute
tego
ἐρράγησαν
erragesan
rozerwały się
πᾶσαι
pasai
wszystkie
αἱ
hai
πηγαὶ
pegai
źródła
τῆς
tes
ἀβύσσου,
abyssu,
otchłani,
καὶ
kai
i
οἱ
hoi

N-NPM
καταρράκται
katarraktai
śluzy
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ἠνεῴχθησαν,
eneochthesan,
otwarły się.
ἐγένετο
egeneto
(padał)3
ho
ὑετὸς
hyetos
deszcz
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemię
τεσσαράκοντα
tessarakonta
czterdzieści
ἡμέρας
hemeras
dni
καὶ
kai
i
τεσσαράκοντα
tessarakonta
czterdzieści
νύκτας.
nyktas.
nocy.
τῇ
te
ἡμέρᾳ
hemera
dniu
ταύτῃ
taute
tym
εἰσῆλθεν
eiselthen
wszedł
Νωε,
Noe,
Noe,
Σημ,
Sem,
Sem,

N-PRI
Χαμ,
Cham,
Cham,

N-PRI
Ιαφεθ,
Iafeth,
Jafet,
υἱοὶ
hyioi
synowie
Νωε,
Noe,
Noego,
καὶ
kai
i
he
γυνὴ
gyne
kobieta
Νωε
Noe
Noego
καὶ
kai
i
αἱ
hai
τρεῖς
treis
trzy
γυναῖκες
gynaikes
kobiety
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
αὐτοῦ
autu
jego
μετ᾽
met᾽
z
αὐτοῦ
autu
nim
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κιβωτόν.
kiboton.
arki.
πάντα
panta
wszystkie
τὰ
ta
θηρία
theria
dzikie zwierzęta
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
καὶ
kai
i
πάντα
panta
wszelkie
τὰ
ta
κτήνη
ktene
bydło
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
καὶ
kai
i
πᾶν
pan
każdy
ἑρπετὸν
herpeton
pełzający
κινούμενον
kinumenon
ruszający się
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
καὶ
kai
i
πᾶν
pan
każdy
πετεινὸν
peteinon
skrzydlaty
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju,
πρὸς
pros
z
Νωε
Noe
Noem
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κιβωτόν,
kiboton,
arki,
δύο
duo
dwie
δύο
duo
(pary)
ἀπὸ
apo
z
πάσης
pases
każdego
σαρκός,
sarkos,
ciała,
ἐν
en
w
ho
którym
ἐστιν
estin
jest
πνεῦμα
pneuma
duch
ζωῆς.
zoes.
życia.
τὰ
ta
εἰσπορευόμενα
eisporeuomena
wchodzące:
ἄρσεν
arsen
samiec
καὶ
kai
i
θῆλυ
thely
samica
ἀπὸ
apo
z
πάσης
pases
wszelkiego
σαρκὸς
sarkos
ciała
εἰσῆλθεν,
eiselthen,
weszły,
καθὰ
katha
jak
ἐνετείλατο
eneteilato
rozkazał
ho
θεὸς
theos
Bóg
τῷ
to
Νωε.
Noe.
Noemu.
καὶ
kai
I
ἔκλεισεν
ekleisen
zamknął

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg
ἔξωθεν
eksothen
od zewnątrz
αὐτοῦ
autu
ją,
τὴν
ten
κιβωτόν.
kiboton.
arkę.
ἐγένετο
egeneto
stał się
ho
κατακλυσμὸς
kataklysmos
potop
τεσσαράκοντα
tessarakonta
[przez] czterdzieści
ἡμέρας
hemeras
dni
καὶ
kai
i
τεσσαράκοντα
tessarakonta
czterdzieści
νύκτας
nyktas
nocy
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
καὶ
kai
i
ἐπληθύνθη
eplethynthe
zwiększyła się
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
καὶ
kai
i
ἐπῆρεν
eperen
uniosła
τὴν
ten
κιβωτόν,
kiboton,
arkę,
καὶ
kai
i
ὑψώθη
hypsothe
podniosła
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.

V-IAI-3S
ἐπεκράτει
epekratei
zapanowała4
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
καὶ
kai
i
ἐπληθύνετο
eplethyneto
powiększając się
σφόδρα
sfodra
całkiem
ἐπὶ
epi
nad
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemią,
καὶ
kai
i
ἐπεφέρετο
epefereto
unosiła się
he
κιβωτὸς
kibotos
arka
ἐπάνω
epano
ponad
τοῦ
tu
ὕδατος.
hydatos.
wodami.
δὲ
de
Zaś
ὕδωρ
hydor
woda

V-IAI-3S
ἐπεκράτει
epekratei
zapanowała
σφόδρα
sfodra
całym
σφοδρῶς
sfodros
ogromem
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
ἐπεκάλυψεν
epekalypsen
pokryła
πάντα
panta
wszystkie
τὰ
ta
ὄρη
ore
góry
τὰ
ta
ὑψηλά,
hypsela,
wysokie
ha
ἦν
en
będące
ὑποκάτω
hypokato
pod
τοῦ
tu
οὐρανοῦ·
uranu;
niebem.
πέντε
pente
[i] pięć
πήχεις
pecheis
łokci
ἐπάνω
epano
powyżej
ὑψώθη
hypsothe
podniosła się
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
καὶ
kai
i
ἐπεκάλυψεν
epekalypsen
pokryła
πάντα
panta
wszystkie
τὰ
ta
ὄρη
ore
góry
τὰ
ta
ὑψηλά.
hypsela.
wysokie.
ἀπέθανεν
apethanen
umarły
πᾶσα
pasa
wszelkie
σὰρξ
sarks
ciała
κινουμένη
kinumene
poruszające się
ἐπὶ
epi
po
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi:
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlate
καὶ
kai
i
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydło
καὶ
kai
i
τῶν
ton
θηρίων
therion
dzikie zwierzęta
καὶ
kai
i
πᾶν
pan
każdy
ἑρπετὸν
herpeton
pełzający
κινούμενον
kinumenon
ruszający się
ἐπὶ
epi
po
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
πᾶς
pas
każdy
ἄνθρωπος.
anthropos.
człowiek.
πάντα,
panta,
wszystko,
ὅσα
hosa
co
ἔχει
echei
posiada
πνοὴν
pnoen
dech
ζωῆς,
zoes,
życia,
καὶ
kai
i
πᾶς,
pas,
wszystko,
ὃς
hos
co
ἦν
en
było
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
ξηρᾶς,
kseras,
suchym [lądzie],
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarło.
ἐξήλειψεν
ekseleipsen
zmyte zostało
πᾶν
pan
wszystko
τὸ
to

N-NSN
ἀνάστημα,
anastema,
co powstało,
ho
co
ἦν
en
było
ἐπὶ
epi
na
προσώπου
prosopu
obliczu
πάσης
pases
całej
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
ἀπὸ
apo
od
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἕως
heos
do
κτήνους
ktenus
bydlęcia
καὶ
kai
i
ἑρπετῶν
herpeton
pełzającego
καὶ
kai
i
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatego
τοῦ
tu
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
καὶ
kai
i
ἐξηλείφθησαν
ekseleifthesan
zmyte zostało
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
γῆς·
ges;
ziemi,
καὶ
kai
a
κατελείφθη
kateleifthe
pozostali
μόνος
monos
jedynie
Νωε
Noe
Noe
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
μετ᾽
met᾽
pomiędzy
αὐτοῦ
autu
nim
ἐν
en
w
τῇ
te
κιβωτῷ.
kiboto.
arce.
ὑψώθη
hypsothe
podniosła się
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
ἐπὶ
epi
nad
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemią
ἡμέρας
hemeras
dni
ἑκατὸν
hekaton
sto
πεντήκοντα.
pentekonta.
pięćdziesiąt.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.