Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Tytusa
(Προς Τίτον)

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt (?).
Cel:
Przekazanie podstawowych zasad organizowania i prowadzenia lokalnych wspólnot kościelnych.
Temat:
Zbawienie i duchowa odnowa podstawą organizacji wspólnoty, życia osobistego i społecznego.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Pozdrowienie
δοῦλος
dulos
sługa
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἀπόστολος
apostolos
wysłannik
δὲ
de
zaś
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
κατὰ
kata
według
πίστιν
pistin
wiary
ἐκλεκτῶν
eklekton
wybranych
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
ἐπίγνωσιν
epignosin
poznania
ἀληθείας
aletheias
prawdy
τῆς
tes
κατ’
kat’
zgodnie z
εὐσέβειαν
eusebeian
pobożnością
ἐλπίδι
elpidi
nadziei
ζωῆς
zoes
życia
αἰωνίου,
aioniu,
wiecznego,
ἣν
hen
które
ἐπηγγείλατο
epengeilato
obiecał
ho
ἀψευδὴς
apseudes
prawdomówny1
Θεὸς
Theos
Bóg
πρὸ
pro
przed
χρόνων
chronon
czasami
αἰωνίων,
aionion,
wiecznymi,
δὲ
de
zaś
καιροῖς
kairois
[w] porze
ἰδίοις
idiois
właściwej
τὸν
ton
λόγον
logon
Słowo
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐν
en
w
κηρύγματι
kerygmati
głoszeniu,
ho
[której]
ἐπιστεύθην
episteuthen
zawierzyłem
ἐγὼ
ego
ja
κατ’
kat’
według
ἐπιταγὴν
epitagen
nakazu
τοῦ
tu
Σωτῆρος
Soteros
Zbawiciela
ἡμῶν
hemon
naszego
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
 
Adresat i jego zadanie ustanowienia starszych
γνησίῳ
gnesio
prawowitemu
τέκνῳ
tekno
dziecku
κατὰ
kata
według
κοινὴν
koinen
wspólnej
πίστιν·
pistin;
wiary:
χάρις
charis
Łaska
καὶ
kai
i
εἰρήνη
eirene
pokój
ἀπὸ
apo
od
Θεοῦ
Theu
Boga
Πατρὸς
Patros
Ojca
καὶ
kai
i
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
τοῦ
tu
Σωτῆρος
Soteros
Zbawiciela
ἡμῶν.
hemon.
naszego.
χάριν
charin
względu
ἀπέλιπόν
apelipon
pozostawiłem
σε
se
ciebie
ἐν
en
na
Κρήτῃ
Krete
Krecie,
ἵνα
hina
abyś
τὰ
ta
λείποντα
leiponta
pozostające [sprawy]
ἐπιδιορθώσῃ,
epidiorthose,
uporządkował,
καὶ
kai
i
καταστήσῃς
katasteses
ustanowił
κατὰ
kata
według
πόλιν
polin
miejscowości
πρεσβυτέρους,
prezbyterus,
prezbiterów,2
ὡς
hos
jak
ἐγώ
ego
ja
σοι
soi
ci
διεταξάμην,
dietaksamen,
nakazałem,
τίς
tis
kto
ἐστιν
estin
jest
ἀνέγκλητος,
anenkletos,
nienaganny,
μιᾶς
mias
jednej
γυναικὸς
gynaikos
kobiety
ἀνήρ,
aner,
mężem,
τέκνα
tekna
dzieci
ἔχων
echon
mający
πιστά,
pista,
wierzące,
μὴ
me
nie
ἐν
en
w
κατηγορίᾳ
kategoria
oskarżeniu
ἀσωτίας
asotias
rozwiązłości
e
czy
ἀνυπότακτα.
anypotakta.
nieposłuszeństwa.
γὰρ
gar
bowiem
τὸν
ton
[aby]
ἐπίσκοπον
episkopon
biskup
ἀνέγκλητον
anenkleton
nienaganny
εἶναι
einai
był
ὡς
hos
jako
Θεοῦ
Theu
Boga
οἰκονόμον,
oikonomon,
zarządca,
μὴ
me
nie
αὐθάδη,
authade,
samowolny,
μὴ
me
nie
ὀργίλον,
orgilon,
skłonny do gniewu,
μὴ
me
nie
πάροινον,
paroinon,
pijący,
μὴ
me
nie
πλήκτην,
plekten,
porywczy,
μὴ
me
nie
αἰσχροκερδῆ,
aischrokerde,
chciwy brudnego zysku,
φιλόξενον,
filoksenon,
gościnny,
φιλάγαθον,
filagathon,
kochający dobro,
σώφρονα,
sofrona,
rozsądny,
δίκαιον,
dikaion,
sprawiedliwy,
ὅσιον,
hosion,
święty,3
ἐγκρατῆ,
enkrate,
zdyscyplinowany,
 
Stosunek biskupa do zwodzicieli
τοῦ
tu
κατὰ
kata
według
τὴν
ten
διδαχὴν
didachen
nauki
πιστοῦ
pistu
wiernego
λόγου,
logu,
Słowa,
ἵνα
hina
aby
δυνατὸς
dynatos
moceń
e
był
καὶ
kai
i
παρακαλεῖν
parakalein
wzywać
ἐν
en
w
τῇ
te
διδασκαλίᾳ
didaskalia
nauce
τῇ
te
ὑγιαινούσῃ
hygiainuse
zdrowej
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ἀντιλέγοντας
antilegontas
mówiących przeciwko
ἐλέγχειν.
elenchein.
zawstydzać.
γὰρ
gar
bowiem
πολλοὶ
polloi
wielu
ἀνυπότακτοι,
anypotaktoi,
nieposłusznych,
ματαιολόγοι
mataiologoi
pustych gadułów
καὶ
kai
i
φρεναπάται,
frenapatai,
zwodzicieli,
μάλιστα
malista
głównie
οἱ
hoi
ci
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
περιτομῆς,
peritomes,
obrzezania,
δεῖ
dei
trzeba
ἐπιστομίζειν,
epistomidzein,
zatkać usta,
οἵτινες
hoitines
którzy
ὅλους
holus
całe
οἴκους
oikus
domy
ἀνατρέπουσιν
anatrepusin
wywracają
διδάσκοντες
didaskontes
nauczając
ha
czego
μὴ
me
nie
δεῖ
dei
trzeba,
αἰσχροῦ
aischru
brudnego
κέρδους
kerdus
zysku
χάριν.
charin.
gwoli.
τις
tis
ktoś
ἐξ
eks
z
αὐτῶν
auton
nich
ἴδιος
idios
własnych,
αὐτῶν
auton
ich
προφήτης
profetes
prorok:
Κρῆτες
Kretes
Kreteńczycy
ἀεὶ
aei
zawsze
ψεῦσται,
pseustai,
kłamcy,
κακὰ
kaka
złe
θηρία,
theria,
bestie,
γαστέρες
gasteres
brzuchy
ἀργαί.
argai.
leniwe.4
μαρτυρία
martyria
Świadectwo
αὕτη
haute
to
ἐστὶν
estin
jest
ἀληθής.
alethes.
prawdą.
δι’
di’
Dla
ἣν
hen
tej
αἰτίαν
aitian
przyczyny
ἔλεγχε
elenche
karć
αὐτοὺς
autus
ich
ἀποτόμως,
apotomos,
surowo,
ἵνα
hina
aby
ὑγιαίνωσιν
hygiainosin
byliby zdrowi
ἐν
en
w
τῇ
te
πίστει,
pistei,
wierze,
προσέχοντες
prosechontes
zważali na
Ἰουδαϊκοῖς
Iudaikois
Judejskie
μύθοις
mythois
mity
καὶ
kai
i
ἐντολαῖς
entolais
przykazania
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
ἀποστρεφομένων
apostrefomenon
odwracających się
τὴν
ten
[od]
ἀλήθειαν.
aletheian.
prawdy.
καθαρὰ
kathara
czyste
τοῖς
tois
dla
καθαροῖς·
katharois;
czystych;
τοῖς
tois
dla
δὲ
de
zaś
μεμιαμμένοις
memiammenois
skalanych
καὶ
kai
i
ἀπίστοις
apistois
niewierzących
οὐδὲν
uden
nic [jest]
καθαρόν,
katharon,
czyste,
ἀλλὰ
alla
ale
μεμίανται
memiantai
skalane [są]
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
[zarówno]
ho
νοῦς
nus
rozum
καὶ
kai
[jak] i
he
συνείδησις.
syneidesis.
sumienie.
ὁμολογοῦσιν
homologusin
wyznają
εἰδέναι,
eidenai,
[że] znają,
τοῖς
tois
δὲ
de
zaś
ἔργοις
ergois
dziełami
ἀρνοῦνται,
arnuntai,
wypierają się,
βδελυκτοὶ
bdelyktoi
obrzydliwymi
ὄντες
ontes
będąc
καὶ
kai
i
ἀπειθεῖς
apeitheis
nieposłuszni
καὶ
kai
i
πρὸς
pros
do
πᾶν
pan
wszelkiego
ἔργον
ergon
dzieła
ἀγαθὸν
agathon
dobrego
ἀδόκιμοι.
adokimoi.
niezdolni.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.