Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 22


 
Akeda - Związanie Izaaka
ἐγένετο
egeneto
stało się
μετὰ
meta
po
τὰ
ta
ῥήματα
remata
wypowiedziach
ταῦτα
tauta
tych,
ho
[że]
θεὸς
theos
Bóg
ἐπείραζεν
epeiradzen
poddał próbie
τὸν
ton
Αβρααμ
Abraam
Abrahama
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
πρὸς
pros
do
αὐτόν
auton
niego:
Αβρααμ,
Abraam,
Abrahamie,
Αβρααμ·
Abraam;
Abrahamie!
ho
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
odpowiedział:
Ἰδοὺ
Idu
Otom
ἐγώ.
ego.
ja.
εἶπεν
eipen
powiedział:
Λαβὲ
Labe
Weź
τὸν
ton
υἱόν
hyion
syna
σου
su
twego,
τὸν
ton
ἀγαπητόν,
agapeton,
umiłowanego,
ὃν
hon
którego
ἠγάπησας,
egapesas,
kochasz,
τὸν
ton
Ισαακ,
Isaak,
Izaaka,
καὶ
kai
i
πορεύθητι
poreutheti
pójdź
εἰς
eis
do
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemi
τὴν
ten
ὑψηλὴν
hypselen
wyniosłej1
καὶ
kai
i
ἀνένεγκον
anenenkon
złóż
αὐτὸν
auton
go
ἐκεῖ
ekei
tam
εἰς
eis
na

N-ASF
ὁλοκάρπωσιν
holokarposin
ofiarę
ἐφ᾽
ef᾽
na
ἓν
hen
jednej
τῶν
ton
[z]
ὀρέων,
oreon,
gór,
ὧν
hon
którą
ἄν
an
σοι
soi
ci
εἴπω.
eipo.
powiem.
δὲ
de
zaś
Αβρααμ
Abraam
Abraham
τὸ
to
πρωὶ
proi
rano

V-AAI-3S
ἐπέσαξεν
epesaksen
osiodłał
τὴν
ten
ὄνον
onon
oślicę
αὐτοῦ·
autu;
jego;
παρέλαβεν
parelaben
zabrał
δὲ
de
zaś
μεθ᾽
meth᾽
ze
ἑαυτοῦ
heautu
sobą
δύο
duo
dwóch
παῖδας
paidas
chłopców2
καὶ
kai
i
Ισαακ
Isaak
Izaaka
τὸν
ton
υἱὸν
hyion
syna
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
σχίσας
schisas
narąbał
ξύλα
ksyla
drew
εἰς
eis
na

N-ASF
ὁλοκάρπωσιν
holokarposin
całopalenie,
ἀναστὰς
anastas
podniósłszy się
ἐπορεύθη
eporeuthe
poszedł
καὶ
kai
i
ἦλθεν
elthen
przyszedł
ἐπὶ
epi
na
τὸν
ton
τόπον,
topon,
miejsce,
ὃν
hon
o którym
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu
ho
θεός.
theos.
Bóg.
ἡμέρᾳ
hemera
dnia
τῇ
te
τρίτῃ
trite
trzeciego
καὶ
kai
i
ἀναβλέψας
anablepsas
przejrzał
Αβρααμ
Abraam
Abraham
τοῖς
tois
ὀφθαλμοῖς
ofthalmois
oczami
εἶδεν
eiden
zobaczył
τὸν
ton
τόπον
topon
miejsce
μακρόθεν.
makrothen.
z daleka.
εἶπεν
eipen
powiedział
Αβρααμ
Abraam
Abraham
τοῖς
tois
παισὶν
paisin
chłopcom
αὐτοῦ
autu
jego:
Καθίσατε
Kathisate
Usiądźcie
αὐτοῦ
autu
wy
μετὰ
meta
z
τῆς
tes
ὄνου,
onu,
oślicą,
ἐγὼ
ego
ja
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
τὸ
to
παιδάριον
paidarion
chłopiec
διελευσόμεθα
dieleusometha
pójdziemy
ἕως
heos
ὧδε
hode
tam,
καὶ
kai
a
προσκυνήσαντες
proskynesantes
pokłoniwszy się,
ἀναστρέψωμεν
anastrepsomen
wrócimy
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς.
hymas.
was.
δὲ
de
zaś
Αβρααμ
Abraam
Abraham
τὰ
ta
ξύλα
ksyla
drwa
τῆς
tes
na

N-GSF
ὁλοκαρπώσεως
holokarposeos
całopalenie
καὶ
kai
i
ἐπέθηκεν
epetheken
nałożył na
Ισαακ
Isaak
Izaaka
τῷ
to
υἱῷ
hyio
syna
αὐτοῦ·
autu;
jego.
ἔλαβεν
elaben
Wziął
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
τὸ
to
πῦρ
pyr
ogień
μετὰ
meta
do
χεῖρα
cheira
ręki
καὶ
kai
i
τὴν
ten
μάχαιραν,
machairan,
duży nóż,
καὶ
kai
i
ἐπορεύθησαν
eporeuthesan
szli
οἱ
hoi
δύο
duo
dwaj
ἅμα.
hama.
razem.
δὲ
de
zaś
Ισαακ
Isaak
Izaak
πρὸς
pros
do
Αβρααμ
Abraam
Abrahama
τὸν
ton
πατέρα
patera
ojca
αὐτοῦ
autu
jego
εἴπας
eipas
mówiąc:
Πάτερ.
Pater.
Ojcze?
ho
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
odpowiedział:
Τί
Ti
Co
ἐστιν,
estin,
jest,
τέκνον;
teknon;
dziecko?
λέγων
legon
Powiedział:
Ἰδοὺ
Idu
Oto
τὸ
to
πῦρ
pyr
ogień
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ξύλα·
ksyla;
drwa,
ποῦ
pu
gdzie
ἐστιν
estin
jest
τὸ
to
πρόβατον
probaton
baranek
τὸ
to
εἰς
eis
na

N-ASF
ὁλοκάρπωσιν;
holokarposin;
całopalenie?
δὲ
de
zaś
Αβρααμ
Abraam
Abraham:
Ho
θεὸς
theos
Bóg
ὄψεται
opsetai
upatrzy
ἑαυτῷ
heauto
sobie
πρόβατον
probaton
baranka
εἰς
eis
na

N-ASF
ὁλοκάρπωσιν,
holokarposin,
całopalenie,
τέκνον.
teknon.
dziecko.
πορευθέντες
poreuthentes
Szli
δὲ
de
zaś
ἀμφότεροι
amfoteroi
obaj
ἅμα
hama
razem.
ἐπὶ
epi
na
τὸν
ton
τόπον,
topon,
miejsce,
ὃν
hon
o którym
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu
ho
θεός.
theos.
Bóg,
καὶ
kai
i
ᾠκοδόμησεν
okodomesen
zbudował
ἐκεῖ
ekei
tam
Αβρααμ
Abraam
Abraham
θυσιαστήριον
thysiasterion
ołtarz
καὶ
kai
i
ἐπέθηκεν
epetheken
ułożył
τὰ
ta
ξύλα
ksyla
drwa
καὶ
kai
i

V-AAPNS
συμποδίσας
sympodisas
związał
Ισαακ
Isaak
Izaaka
τὸν
ton
υἱὸν
hyion
syna
αὐτοῦ
autu
jego,
ἐπέθηκεν
epetheken
położył
αὐτὸν
auton
go
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
θυσιαστήριον
thysiasterion
ołtarz
ἐπάνω
epano
na
τῶν
ton
ξύλων.
ksylon.
drwach.
ἐξέτεινεν
ekseteinen
wyciągnął
Αβρααμ
Abraam
Abraham
τὴν
ten
χεῖρα
cheira
rękę
αὐτοῦ
autu
jego
λαβεῖν
labein
dobywając
τὴν
ten
μάχαιραν
machairan
noża,
σφάξαι
sfaksai
[aby] zabić
τὸν
ton
υἱὸν
hyion
syna
αὐτοῦ.
autu.
jego.
ἐκάλεσεν
ekalesen
zawołał do
αὐτὸν
auton
niego
ἄγγελος
angelos
zwiastun

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu:
Αβρααμ,
Abraam,
Abrahamie,
Αβρααμ.
Abraam.
Abrahamie!
ho
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
odpowiedział:
Ἰδοὺ
Idu
Otom
ἐγώ.
ego.
ja.
εἶπεν
eipen
powiedział:
Μὴ
Me
Nie
ἐπιβάλῃς
epibales
podnoś
τὴν
ten
χεῖρά
cheira
ręki
σου
su
swojej
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
παιδάριον
paidarion
chłopca
μηδὲ
mede
ani nie
ποιήσῃς
poieses
czyń
αὐτῷ
auto
mu
μηδέν·
meden;
nic.
νῦν
nyn
Teraz
γὰρ
gar
bowiem
ἔγνων
egnon
poznałem,
ὅτι
hoti
że
φοβῇ
fobe
boisz się
τὸν
ton
θεὸν
theon
Boga
σὺ
sy
ty,
καὶ
kai
a
οὐκ
uk
nie
ἐφείσω
efeiso
oszczędziłeś
τοῦ
tu
υἱοῦ
hyiu
syna
σου
su
twego
τοῦ
tu
ἀγαπητοῦ
agapetu
umiłowanego
δι᾽
di᾽
dla
ἐμέ.
eme.
Mnie.
ἀναβλέψας
anablepsas
przejrzał
Αβρααμ
Abraam
Abraham
τοῖς
tois
na
ὀφθαλμοῖς
ofthalmois
oczy
αὐτοῦ
autu
jego
εἶδεν,
eiden,
zobaczył,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto

N-NSM
κριὸς
krios
baranek,
εἷς
heis
κατεχόμενος
katechomenos
zaplątany
ἐν
en
w

N-DSN
φυτῷ
fyto
krzewie

N-PRI
σαβεκ
sabek
gęstym
τῶν
ton
κεράτων·
keraton;
rogami;
καὶ
kai
i
ἐπορεύθη
eporeuthe
poszedł
Αβρααμ
Abraam
Abraham
καὶ
kai
i
ἔλαβεν
elaben
wziął
τὸν
ton

N-ASM
κριὸν
krion
baranka
καὶ
kai
i
ἀνήνεγκεν
anenenken
złożył
αὐτὸν
auton
go
εἰς
eis
na

N-ASF
ὁλοκάρπωσιν
holokarposin
całopalenie
ἀντὶ
anti
zamiast
Ισαακ
Isaak
Izaaka
τοῦ
tu
υἱοῦ
hyiu
syna
αὐτοῦ.
autu.
jego.
ἐκάλεσεν
ekalesen
nazwał
Αβρααμ
Abraam
Abraham
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniem
τοῦ
tu
τόπου
topu
miejsce
ἐκείνου
ekeinu
owe:

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
εἶδεν,
eiden,
spojrzał,
ἵνα
hina
aby
εἴπωσιν
eiposin
mówiliby
σήμερον
semeron
dzisiaj:
Ἐν
En
Na
τῷ
to
ὄρει
orei
górze

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ὤφθη.
ofthe.
objawił się.
ἐκάλεσεν
ekalesen
zawołał
ἄγγελος
angelos
zwiastun

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
τὸν
ton
[do]
Αβρααμ
Abraam
Abrahama
δεύτερον
deuteron
powtórnie
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
κατ᾽
kat᾽
Na
ἐμαυτοῦ
emautu
Siebie
ὤμοσα,
omosa,
przysiągłem,
λέγει
legei
mówi

N-NSM
יהוה,
יהוה,
JAHWE,
οὗ
hu
εἵνεκεν
heineken
ze względu na
ἐποίησας
epoiesas
co uczyniłaś
τὸ
to
ῥῆμα
rema
wypowiedź3
τοῦτο
tuto
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἐφείσω
efeiso
oszczędziłeś
τοῦ
tu
υἱοῦ
hyiu
syna
σου
su
twego
τοῦ
tu
ἀγαπητοῦ
agapetu
umiłowanego
δι᾽
di᾽
dla
ἐμέ,
eme,
Mnie,
μὴν
men
rzeczywiście
εὐλογῶν
eulogon
błogosławiąc
εὐλογήσω
eulogeso
pobłogosławię
σε
se
cię
καὶ
kai
i
πληθύνων
plethynon
zwiększając
πληθυνῶ
plethyno
powiększę
τὸ
to
σπέρμα
sperma
nasienie
σου
su
twe
ὡς
hos
jak
τοὺς
tus
ἀστέρας
asteras
gwiazdy
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
καὶ
kai
i
ὡς
hos
jak
τὴν
ten
ἄμμον
ammon
piasek
τὴν
ten
παρὰ
para
na
τὸ
to
χεῖλος
cheilos
brzegu
τῆς
tes
θαλάσσης,
thalasses,
morza,
καὶ
kai
i
κληρονομήσει
kleronomesei
odziedziczy
τὸ
to
σπέρμα
sperma
nasienie
σου
su
twe
τὰς
tas
πόλεις
poleis
miasta
τῶν
ton
ὑπεναντίων·
hypenantion;
wrogów
ἐνευλογηθήσονται
eneulogethesontai
zostaną błogosławione
ἐν
en
w
τῷ
to
σπέρματί
spermati
nasieniu
σου
su
twym
πάντα
panta
wszystkie
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
narody
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
ἀνθ᾽
anth᾽
za
ὧν
hon
to, że
ὑπήκουσας
hypekusas
okazałeś posłuszeństwo
τῆς
tes
ἐμῆς
emes
Mojemu
φωνῆς.
fones.
głosowi.
δὲ
de
zaś
Αβρααμ
Abraam
Abrahama
πρὸς
pros
do
τοὺς
tus
παῖδας
paidas
chłopców
αὐτοῦ,
autu,
jego,
καὶ
kai
i
ἀναστάντες
anastantes
powstawszy
ἐπορεύθησαν
eporeuthesan
szli
ἅμα
hama
razem
ἐπὶ
epi
do
τὸ
to
φρέαρ
frear
studni
τοῦ
tu
ὅρκου.
horku.
przysięgi.
καὶ
kai
I
κατῴκησεν
katokesen
zamieszkał
Αβρααμ
Abraam
Abraham
ἐπὶ
epi
przy
τῷ
to
φρέατι
freati
studni
τοῦ
tu
ὅρκου.
horku.
przysięgi.
 
Potomkowie Nachora
δὲ
de
zaś
μετὰ
meta
po
τὰ
ta
ῥήματα
remata
wypowiedziach
ταῦτα
tauta
tych
καὶ
kai
i
ἀνηγγέλη
anengele
przyniesiono wiadomość
τῷ
to
Αβρααμ
Abraam
Abrahamowi
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Ἰδοὺ
Idu
Oto
τέτοκεν
tetoken
urodziła

N-PRI
Μελχα
Melcha
Milka
καὶ
kai
i
αὐτὴ
aute
jemu
υἱοὺς
hyius
synów,
Ναχωρ
Nachor
Nachorowi
τῷ
to
ἀδελφῷ
adelfo
bratu
σου,
su,
twemu,

N-PRI
Ωξ
Oks
Oksa
πρωτότοκον
prototokon
pierworodnego
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Βαυξ
Bauks
Bauksa
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Καμουηλ
Kamuel
Kamuela
πατέρα
patera
ojca
Σύρων
Syron
Syryjczyków
τὸν
ton

N-PRI
Χασαδ
Chasad
Chasada
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Αζαυ
Adzau
Azaua
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Φαλδας
Faldas
Faldasa
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Ιεδλαφ
Iedlaf
Jedlafa
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Βαθουηλ·
Bathuel;
Bathuela.

N-PRI
Βαθουηλ
Bathuel
Bathuel
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὴν
ten

N-PRI
Ρεβεκκαν.
Rebekkan.
Rebekkę.
ὀκτὼ
okto
Ośmiu
οὗτοι
hutoi
tych
υἱοί,
hyioi,
synów,
οὓς
hus
których
ἔτεκεν
eteken
urodziła

N-PRI
Μελχα
Melcha
Milka
τῷ
to
Ναχωρ
Nachor
Nachorowi
τῷ
to
ἀδελφῷ
adelfo
bratu
Αβρααμ.
Abraam.
Abrahama.
he

N-NSF
παλλακὴ
pallake
nałożnica
αὐτοῦ,
autu,
jego,
he
ὄνομα
onoma
o imieniu

N-PRI
Ρεημα,
Reema,
Reema,
ἔτεκεν
eteken
urodziła
καὶ
kai
i
αὐτὴ
aute
jemu
τὸν
ton

N-PRI
Ταβεκ
Tabek
Tabeka,
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Γααμ
Gaam
Gaama,
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Τοχος
Tochos
Tochosa
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Μωχα.
Mocha.
Mochę.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.