/Chcę Panie, sławić Cię wciąż,
Bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż,
Zamieniłeś w radość moje łzy /x2
d
A
A d / A d D7
/Z wdzięcznością wołam I nie mogę milczeć
Już na wieki sławić będę Imię Twe /x2  
g C F B
g A D7 / d

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim