Święty, Święty, Święty jest nasz Pan!
Święty jest nasz Pan, Wszechmogący! /x2
On był i jest i przyjdzie znów!
Święty, Święty, Święty jest nasz Pan!
G e h
C D
C H7 e a D7
G e a D7 G
Chwała, Chwała, Barankowi cześć,
Barankowi cześć, za nas zmarł /x2
On był i jest i przyjdzie znów!
Chwała, Chwała, Barankowi cześć.
G e h
C D
C H7 e a D7
G e a D7 G
Jezus, Jezus On barankiem jest,
On barankiem jest, Za nas zmarł /x2
On był i jest i przyjdzie znów!
Jezus, Jezus On barankiem jest.
G e h
C D
C H7 e a D7
G e a D7 G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim