Czytaj Biblię,
Módl się co dnia,
Módl się co dnia,
Módl się co dnia,
Czytaj Biblię,
Módl się co dnia,
Jeśli wzrastać chcesz!
D
D
A
D
D
D
G A D
Jeśli wzrastać chcesz,
Jeśli wzrastać chcesz,
Czytaj Biblię,
Módl się co dnia,
Jeśli wzrastać chesz!  
D G D
D G A
D
D
G A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim