Ty Panie znasz mą całą drogę życia
Świadomość ta mi daje pokój Twój
Zachowaj serce moje od rozbicia
Na wszystkich ścieżkach zawsze przy mnie stój
A E
E A
A D
A E A
Ty Panie wiesz skąd groźne wiatry wieją
I burze życia uspokajasz Ty
I chociaż dobrze drogi mojej nie znam
Spokojny jestem, drogę mą znasz Ty
A E
E A
A D
A E A
Ty Panie znasz granice czasu mego
W Twym Boskim planie umieściłeś to
/ Dlatego chwalić będę Zbawcę mego
Za radość i szczęśliwą dolę mą /x2
A E
E A
A D
A E A

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim