Majestat Króla chwał
Przenika cały świat
Potęga Jego trwa /x2
On światłem świata jest
Ciemności kryją się
I drżą na Jego głos /x2
G
e
C
G
e
C D
Jak wielki jest Bóg
Śpiewaj ze mną
wielki jest Bóg
objawia Swoją moc
w życiu mym
wielki Bóg  
G
(G fis)
e
C
D
G
Na wieki wciąż ten sam
W Swym ręku trzyma czas
/Początkiem końcem On /x2
Bóg w majestacie Swym
To Ojciec, Duch i Syn
/Zwyciężył Zbawca nasz /x2
G
e
C
G
e
C D
Jak wielki jest Bóg
Śpiewaj ze mną
wielki jest Bóg
objawia Swoją moc
w życiu mym
wielki Bóg  
G
(G fis)
e
C
D
G
Na wieki godzien jest
przyjąć chwałę, moc i cześć
ogłaszać chcę jak wielki jest Bóg
G
e
C D G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim