Jezu, najpiękniejsze imię Twe,
Jezu, gdy się modlę słyszysz mnie,
Jezu, gdy upadam podnosisz mnie,
Najpiękniejsze wspaniałe imię Twe.
D e
A D
h e
A D
Jezu, chcę uwielbiać imię Twe,
Jezu, wciąż ten sam nie zmieniasz się,
Jezu usuwasz strach zabierasz grzech,
Najpiękniejsze wspaniałe imię Twe.
D e
A D
h e
A D
Jezu, jesteś Królem co ma przyjść,
Jezu, dajesz miłość w niej chcę żyć,
Jezu, wznoszę głos by wielbić Cię,
Najpiękniejsze wspaniałe imię Twe.
E fis
H E
cis fis
H E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim