Dziś zaufaj Panu całym sercem swym!
Pamiętaj o Nim na wszystkich drogach swych.
Twoje własne zdanie może zgubić cię,
zaufaj Mu, On prostować będzie ścieżki twe.
E fis
H7 E A E
E A Fis7
H7 E| A E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim