Dziękujemy Jezusowi za wszystko co nam dał.
Za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas.
Za to, że wśród nas przebywa, jak obiecał w słowie Swym,
Wznieśmy wszyscy nasze ręce i chwalmy Go.
E fis
H7 A E
E fis
H A E
Uwielbiajmy Go, chwalmy Go,
Wznieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go. /x2  
E fis
E Fis H | H E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim