Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie
h fis h h
G A D D7
G A D fis h
e e h fis h

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim