Godzien nasz Pan chwały jest
Na tronie swym wielbimy Go
Baranek wśród chwał
On zwyciężył śmierć oraz zło
Chcemy ogłaszać dziś to
G h C h
C G C D
G h C h
C G C G
F C D
Chwała i cześć hołd uwielbienie
Chwała i cześć Bogu co trwa
Chwała i cześć na wieki bez końca Amen.  
G D C D
G D C D
G D C D G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim