Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł,
góry wysokiej by On przesunąć nie mógł.
Burzy tak strasznej by On uciszyć nie mógł,
bólu takiego by On ukoić nie mógł
A cis h
D E A E
A cis h
D E A E
/ Skoro poniósł on na barkach swych
ciężary świata, wiedz drogi (droga) bracie (siostro),
że On poradzi i twym /x2  
A cis h
E
A E
Nie ma choroby, by Bóg wyleczyć nie mógł
Grzechu, nieszczęścia by On wyrwać cię nie mógł
Jezus chce pomóc ci dziś, pośpiesz do Niego
Jedynie On ma tę moc zachować od złego
A cis h
D E A E
A cis h
D E A E
/ Skoro poniósł on na barkach swych
ciężary świata, wiedz drogi (droga) bracie (siostro),
że On poradzi i twym /x2  
A cis h
E
A E
Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł
Modlitwy, której by On usłyszeć nie mógł
Obietnic, których by Bóg wykonać nie mógł
I serc, których by On ukoić nie mógł
A cis h
D E A E
A cis h
D E A E
/ Skoro poniósł on na barkach swych
ciężary świata, wiedz drogi (droga) bracie (siostro),
że On poradzi i twym /x2  
A cis h
E
A E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim