Allelu, allelu
Allelu, alleluja
Pan blisko jest
Allelu, allelu
Allelu, alleluja
Pan blisko jest
G
C
G D G
G
C
G D G
Pan blisko jest, alleluja
Pan blisko jest, alleluja
Pan blisko jest, alleluja
Pan blisko jest!  
G D
D7 G
G C
D G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim