Bogiem moim jest, światłem moim jest
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba.
Odwiecznym Bogiem On, co stworzył ziemi krąg,
Więc chwalmy Go w imieniu Jezusa.
C e
F f C
d a
d D G
Obdarował nas miłością swą
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba
I cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności mej.
Więc chwalę Cię w imieniu Jezusa.
C e
F f C
d a G
d D G
Miłości Twojej Panie nasz i łaski Twej nie pojmie nikt.
Przyjdź otwórz oczy nasze dziś i oświeć wszystkich nas
Twoją prawdą niezmienną na wieki, utwierdź w wierze nas.
Ty Panie tak miłujesz świat, że swego Syna dałeś, by
za ludzki grzech na krzyżu zmarł i dał nam poznać Cię
Twoją prawdę niezmienną na wieki i wielką miłość Twą.  
C e
F f
C e a d (G)
C e
F f
C e a d (G C)

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim