Nad wszelką władzę, na ziemi tej,
Ponad stworzenie, i tym co tchnienie ma.
Nad wszelką mądrość i każdą z ludzkich dróg,
Zanim powstał świat, istaniłeś Ty.
G C D G
C D G
e D C G
a D
Ponad królestwa, potegę ich,
Nad wszelkie cuda, o których słyszał świat,
Nad wszelki skarb, bogactwa ziemi tej,
Z czym porównać miałbym wartość Twą.
C D G
C D G
e D C G
a C H
Na krzyżu tam powieszono Cię,
Żyłeś, by umrzeć za mój grzech,
Byłeś jak zdeptanej róży kwiat,
Za winy me zmarłeś, by
Ocalić mnie.  
G a D G
G a D G
e D C G
a e C D
G


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim