Umarłeś za mnie na Golgocie
Zaniosłeś winy nasze tam
Przez swoją krew, oczyściłeś nas
Więc dzisiaj mogę stać
W sprawiedliwości Twej
a D
a D
a D
a
D
Jesteśmy wolni, dziękujemy Panie Ci
Jesteśmy wolni i bogaci w Twojej krwi
Jesteśmy wolni, Jezu my kochamy Cię
/ Baranku Boży, Panie Panów
Tyś pokojem naszym jest /x2
Pokojem jest  
G E a D
G E a D
G E a D
G E
a D
G


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim