Jezus, dla Jezusa
wszystko to, co mam,
kim jestem i kim chciałbym być.
Jezus, dla Jezusa
wszystko to, co mam,
kim jestem i chcę być.
C F C
G
F G
C F C
G
C
Wszystkie me ambicje, plany też
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe
Wszystkie me nadzieje, plany też
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe
C F C
G F G
C F C
G C
Tylko z woli Twej jestem wolny
Tylko z woli Twej jestem wolny  
F C
F C G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim