Wielbić mego Pana chcę,
Bo On godzien chwały jest.
On uwalnia mnie sam
Od wrogów mych
C F C F
C F C F
C F C
F C
/Mój Pan żyje, Opoką mają On
Niechaj będzie wywyższony Mój Zbawiciel /x2  
C F C
C F G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim