Pan łaskę słabym dał i pokornym dom
w mieście Swym
On mrok zamienia w dzień,
uświęceniem jest martwych ciał.
C e F d e
F B G
C e F
d e F B G
Bo Pan wybawieniem jest, Wodą pośród skał
Światłem w ciemną noc
Bo Pan wybawieniem jest, Sam wykupił nas
i pokonał śmierć  
F G e a F
e F G
F G e a F
e F G
Bóg Ojcem naszym jest, Syna Swego dał,
stworzył świat
Wiatr wieje dokąd chce, Jezus łączy nas
w ciało Swe
C e F d e
F B G
C e F d e
F B G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim