Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz,
Ja zaś tylko za nim kroczę /x2
E A E
E Fis H7 | H E
Siły na dziś On daje mi, O jutro już się nie troszczę.
Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz
Ja zaś tylko za nim kroczę.  
H7 EA EFis H7
E A E
E H7 E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim