Oto Pan, Oto Król, Zbawca nasz Boży Syn
Ojciec nasz Królów Król,
Święty Pan tyś wiecznie żywy Bóg
A E D E
A E
D h E
Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię
Ty ogarniasz cały świat, okazujesz łaskę swą
Chwalimy Cię i wywyższamy Cię
Panie Jezu Zbawicielu nasz.  
A E
D h E
A E
D (A) E A

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim