/Tobie chór aniołów, śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi /x2
E cis
A H
/Alleluja, alleluja, alleluja,
Chwała i cześć /x2  
A cis A
E H

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim