Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam
e D h e
e D h e
e D h e
e D h e
Jezus siłą mą,
Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On
Niepojętym w mocy Swej
W Nim znalazłem to
Czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń
Bym zwyciężał w każdy dzień  
G D a e
G D a e
G D a e
G D a e
G D a e
G D a e
G D a e
G D a e
W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam
e D h e
e D h e
e D h e
e D h e

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim