Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze
Przez Baranka krew wejdźmy tam.
Przyjdźmy tam śpiewaniem go wielbiąc
Wywyższając Boży tron
G
C e a
C
D
Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla Chwał
C h a H7 E
/Chwała Ci, chwała, Jezu! chwała Ci Jezu! /x2  
a D G (e)

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim