Przyjdź Duchu Święty ja pragnę! O to dziś błagam Cię!
Przyjdź w Swojej mocy i sile, radością wypełnij mnie.
C G C
C F f C G C
Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest!
C G C
C F f C G C
Przyjdź jako źródło pustyni, przyjdź prosto do naszych serc.
O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już!
C G C
C F f C G C

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim