Twoja krew oczyszcza mnie
Nowe życie znajduję w Twojej krwi
Twoja krew przelana jest,
by wykupić z grzechu mnie,
obmywa tak,
abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg
Mój Jezu zmazujesz winy me
A E fis
D h E
D E
A E fis
D d
A E fis
D E A

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim