Zwiąż Panie razem nas
Zwiąż mocno razem nas
Węzłem co nikt nie rozerwie
E
E
H7 E
Zwiąż Panie razem nas
Zwiąż mocno razem nas
Zwiąż Panie nas Swą miłością
E
E
H7 E
Jeden jest tylko Bóg
Jeden jest tylko Syn
Jeden jest tylko Duch
dlatego wielbię Cię  
E H7 gis H7
E H7 E
E H7 gis H7
E H7 E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim