Niech was Bóg błogosławi co dnia
Niechaj w swojej opiece was ma
Niech was chroni od zła
Niech w opiece was ma
Żyjcie w miłości, w radości, w pokoju
F A B A
g C
F f
B b
F C F
Bóg tak umiłował świat
że Syna Swego Jednorodzonego dał
aby każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął, ale miał życie wieczne
F A
B A
g
C
Niech was chroni od zła
Niech w opiece was ma
/ Żyjcie w miłości, w radości, w pokoju /x3
F f
B b
F C F


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim