Jak jest cudowny Ojca dom
Dzisiaj jeszcze tego nie wiem
Ale w słowa Jego wierzę
Chcę kiedyś z Tobą mieszkać tam
l oglądać nowe niebo, nową ziemię
Wszystko nowe tam
D A
fis G
h A
D A
fis G h
A D
Cóż na ziemi robić mam
Będę modlić się do Ciebie
Będę myśleć wciąż o Tobie Jezu.
Chcę tak jak drzewo owoc dać
Owoc miły Tobie Panie
By uwielbić Twoje imię
D A
fis G
h A
D A
fis G h
A D
/Tylko dotrzeć tam
Tylko wytrwać w Nim
Z wiarą w końcu dni
Znalezionym być /x2  
D A
e
h
G A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim