Mój Bóg jest źródłem mego życia
Swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie.
Mój Bóg jest źródłem mego życia,
Swą łaską obdarza mnie wciąż.
l według bogactwa, chwały swej
Obdarza moje życie codziennie
Daje mi aniołów co strzegą wciąż mnie
Mój Jahwe o mnie troszczy się
Tak troszczy się
Mój Jahwe o mnie troszczy się.
e a
C D e
e a
C D e
G D
a G H7
G a
C D e
e
C D e

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim