Tylko imię Jezus, tylko imię Jezus,
daje zwycięstwo nam
Tylko imię Jezus, tylko imię Jezus,
szatana może zmóc
E
H
H7
E
Któż wypowie, co może Pan
Któż wypowie, co On nam dał
Tylko imię Jezus, Jezus
Daje zwycięstwo nam  
A E
H7 E
A E
H7 E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim