Niech przyjmie chwałę i cześć, Siedzący na tronie,
Błogosławieństwo i moc, niech weźmie Baranek /x2
g7 F C
g7 F C
/ Od wieków na wieki, Niech płynie Królowi pieśń chwały /x2  
Gis B C

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim