Współczucia każdy pragnie
Miłości niezawodnej
Niech spływa łaska Twa
Niech przebaczenie przyjdzie
Dobroć Zbawiciela, Nadziei świata
C G
e7
D C
G
e7 D C -> D
Zbawca, On porusza góry
Mój Bóg ma zbawienia moc
On ma zbawienia moc
Na zawsze sprawca odkupienia
On powstał zwyciężył grób
Jezus zwyciężył grób  
G D | C D e
C G
e D
G D
C G
e D
Więc weź mnie jakim jestem
Z lękami, porażkami
Wypełnij życie me
Oddaje moje życie
Wszystko to w co wierzę, oddaje Tobie
C G
e7
D C
G
e7 D C -> D
Zbawca, On porusza góry
Mój Bóg ma zbawienia moc
On ma zbawienia moc
Na zawsze sprawca odkupienia
On powstał zwyciężył grób
Jezus zwyciężył grób  
G D
C G
e D
G D
C G
e D
/Zajaśniejmy niech zobaczy świat
Że śpiewamy, dla Twej chwały
Zmartwychwstały Król – Jezus /x2
C G D
e C
G D D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim