Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa
Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz mocą Swą
E A H
E A H
A H E cis
A H E
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa
Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz Boś obiecał to
Błogosławisz mocą Swą
E A H
E A H
A H E cis
A H E cis
A H E
Niewyczerpane są łaski od Pana,
Bez końca wielka jest miłość Twa,
E A H
E A H
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa,
Wielka jest Panie wierność Twa
Wielka jest wierność Twa.  
A H E cis
A H E cis
A H E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim