Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew
Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w niebie tron
My łaską obdarzeni
/ Tobie składamy hołd/ x2
A fis D E
A fis D E
cis fis D E
A fis
D E A
/ Któż Panie mógł nas oczyścić z naszych win ( z naszych win)
Nikt, tylko Ty w łasce swej przez Baranka krew/ x2  
fis D E cis
fis D fis E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim