Ty na początku byłeś Słowem
Tam gdzie sam Najwyższy Pan
Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył
Lecz objawił Ciebie nam
Jakie piękne jest imię Twe /x2
Twe imię Jezu, Królu nasz
D
G h A
h A D
G h A
D A
h A G
Jakie piękne jest imię Twe
Nic z Nim nie równa się
Jak piękne jest imię Twe,
Twe imię Jezus  
D
A
h
A G
Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas
Więc przyniosłeś niebo tu
Twa miłość Jezu jest największa
Nic nas nie rozłączy już
D
G h A
h A D
G h A
Jakie piękne jest imię Twe /x2
Twe imię Jezu, Królu nasz
Jakie piękne jest imię Twe
Nic z Nim nie równa się
Jak piękne jest imię Twe,
Twe imię Jezus  
D A
h A G
D
A
h
A G
Śmierć pokonana, zasłona rozdarta
Zamilkł już grzech i zamilkł grób
Głośno brzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc
Bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg
Nie masz rywala, sobie równego
Na zawsze rządzisz w mocy Swej
Twoja jest chwała, Twoje królestwo
A imię Twe najwyższe jest
G A
h fis
G A
h A
G A
h fis
G A
h A
Jakie piękne jest imię Twe /x2
Twe imię Jezu, Królu nasz
Jakie piękne jest imię Twe
Nic z Nim nie równa się
Jak piękne jest imię Twe,
Twe imię Jezus  
D A
h A G
D
A
h
A G


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim