Pan Jezus sam toruje drogę mą,
Pan Jezus sam toruje drogę mą.
Czemu więc mam troszczyć się,
Choć się plączą ścieżki me?
Wszak Jezus sam toruje drogę mą!
D A D
D A D
G
D h
D A D
Pan Jezus sam przez życie wiedzie mnie
Pan Jezus sam przez życie wiedzie mnie.
Czemu więc mam troszczyć się,
Że wybiorę drogi złe?
Wszak Jezus sam przez życie wiedzie mnie!
D A D
D A D
G
D h
D A D
Pan Jezus sam pomaga w życiu mi,
Pan Jezus sam pomaga w życiu mi.
/ Czemu więc mam troszczyć się,
On poniesie brzemię me.
Wszak Jezus sam pomaga w życiu mi! /x2
D A D
D A D
G
D h
D A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim