Dotknął mnie dziś Pan
l radość ogromną w sercu mam,
Z tej radości chcę
Śpiewać i klaskać w dłonie swe
D G A
G D G A G
D G A
G D G A G
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą.  
D G A
G D G A G
D G A
G D G A G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim