Jezus zwyciężył, to wykonało się
szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o Alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest. /x2
d g
C F A
d g
d A d
Jezus jest Panem /x4
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej  
d g C F A
d g
A d
Alleluja /x4
d g C F B A

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim