/Jakże cenna jest, łaska Twoja Panie mój /x4
GhCDG (hCD)
Przeto ludzie chronią się
W cieniu skrzydeł Twych
Nasycają się tłustością domu Twego, nasycają się
C h
C h
C a D | G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim