/ Czy nie wiecie, że jesteście świątynią /x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
C G | C | F
C G C
/ Pełni mocy, wdzięczności i chwały /x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.  
C G | C | F
C G C
/ Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią /x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
C G | C | F
C G C
/ Pełni mocy, wdzięczności i chwały /x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.  
C G | C | F
C G C

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim