/ Hosanna, Hosanna
Królowi królów cześć /x2
G F
C D G
Chwalmy Pana śpiew niech brzmi
Zmartwychwstał Król i zyje dziś
/Chwalmy Go, Najwyższy On
I godzien wszelkiej czci /x2  
G (h) C D
G (h) C D
G D
C D | C D G
/ Wielbimy, wielbimy
Wielbimy Pana Chwał /x2
G F
C D G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim